Vầng Trán Suy Tư

Vầng Trán Suy Tư

Lời bài hát Vầng Trán Suy Tư

Đóng góp bởi

Tôi đếm thời gian trên ngón tay
Buồn lên mắt gầy
Hỏi lòng bao đắng cay
Bạn cũ có đứa ra đi
Buồn thiên thu
Đứa giàu sang bỏ bạn
Nhiều điều khác phơi bày thế gian
Em có lần yêu đương với tôi
Thường quen tiếng gọi
Đậm đà trên nét môi
Ngày cưới khoác áo vu qui
Đành chia ly
Ngỡ tình nhân dối gạt
Rồi từ đó không còn đối mặt
Nâng ly cà phê thật đắng
Vầng trán suy tư
Tô đậm hằn vết nhăn
Người đã mang cho
Đêm tình yêu cháy đỏ
Ôi phút giây dại khờ
Xin cảm ơn suốt đời tôn thờ
Tôi với người chung thân cách xa
Tình theo bước lạ
Cuộc đời ta với ta
Còn nhớ tiếng nói yêu anh
Và yêu em
Nếu hình dung kỷ niệm
Lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm
Em có lần yêu đương với tôi
Thường quen tiếng gọi
Đậm đà trên nét môi
Ngày cưới khoác áo vu qui
Đành chia ly
Ngỡ tình nhân dối gạt
Rồi từ đó không còn đối mặt
Nâng ly cà phê thật đắng
Vầng trán suy tư
Tô đậm hằn vết nhăn
Người đã mang cho
Đêm tình yêu cháy đỏ
Ôi phút giây dại khờ
Xin cảm ơn suốt đời tôn thờ
Tôi với người chung thân cách xa
Tình theo bước lạ
Cuộc đời ta với ta
Còn nhớ tiếng nói yêu anh
Và yêu em
Nếu hình dung kỷ niệm
Lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm
Còn nhớ tiếng nói yêu anh
Và yêu em
Nếu hình dung kỷ niệm
Lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm