Ván Xưa (Lofi Version)

Ván Xưa (Lofi Version)

Lời bài hát Ván Xưa (Lofi Version)

Đóng góp bởi

Ván xưa giờ đã đem đi đóng thuyền Chỉ còn người tận nhân nơi chốn xưa Chẳng biết em đỗ bến kia như thế nào Có được hạnh phúc như em mong đợi Lặng nhìn xác pháo tiễn bước em vội đi Quen nhau, rồi yêu nhau Rồi xa cách đôi bờ Con tim giờ đã đổi thay Cùng hơi ấm tay, đôi mắt ơ thờ Yêu thương ngày xưa đắp xây Giờ đã vút bay, cũng đành tan vỡ Khăn xưa chẳng còn nhớ ai Chẳng còn vắt vai, thao thức đêm dài Khi ôm một mình đắng cay Rồi ta mới thấy, tóc đã màu phai Trong màn đêm tối tăm Màn đêm tối tăm Nay cơn đau lặng thầm Lặng nhìn xác pháo tiễn đưa em vội đi Quen nhau, rồi yêu nhau Rồi xa cách đôi bờ Con tim giờ đã đổi thay Cùng hơi ấm tay, đôi mắt ơ thờ Yêu thương ngày xưa đắp xây Giờ đã vút bay, cũng đành tan vỡ Khăn xưa chẳng còn nhớ ai Chẳng còn vắt vai, thao thức đêm dài Khi ôm một mình đắng cay Rồi ta mới thấy, tóc đã màu phai Con tim giờ đã đổi thay Cùng hơi ấm tay, đôi mắt ơ thờ Yêu thương ngày xưa đắp xây Giờ đã vút bay, cũng đành tan vỡ Khăn xưa chẳng còn nhớ ai Chẳng còn vắt vai, thao thức đêm dài Khi ôm một mình đắng cay Rồi ta mới thấy, tóc đã màu phai Con tim giờ đã đổi thay Cùng hơi ấm tay, đôi mắt ơ thờ Yêu thương ngày xưa đắp xây Giờ đã vút bay, cũng đành tan vỡ Khăn xưa chẳng còn nhớ ai Chẳng còn vắt vai, thao thức đêm dài Khi ôm một mình đắng cay Rồi ta mới thấy, tóc đã màu phai Ván xưa giờ đã đem đi đóng thuyền Có được hạnh phúc như em mong đợi