Vẫn Nhớ Người

Vẫn Nhớ Người

Lời bài hát Vẫn Nhớ Người

Đóng góp bởi

Nhớ em nhiều đêm từng đêm
Anh ngồi đây đếm sao trên trời
Như ngày xưa
Ngày có em trong vòng tay
Biết bao niềm vui
Đã bao lần đêm dần qua
Anh còn yêu vẫn luôn mong chờ
Trong bình minh
Ngày có em mang bình yên
Em quay về đây
Bước chân người rời xa
Hỏi tình yêu trong em có xa
Mà sao em không hồi âm
Cho anh một lời
Còn bao nhiêu là yêu thương
Trong trái tim em đã trao hôm nào
Dành cho em
Khi đã bao năm em rời xa
Có biết rằng vẫn nơi này
Anh vẫn luôn mong nhớ em
Chờ cũng thế đợi cũng thế
Em bước đi em sẽ không quay về
Mà sao anh
Vẫn nhớ thương em đêm từng đêm
Ánh trăng tàn đã lâu rồi
Đêm đã qua em không về
Nhớ em nhiều đêm từng đêm
Anh ngồi đây đếm sao trên trời
Như ngày xưa
Ngày có em trong vòng tay
Biết bao niềm vui
Đã bao lần đêm dần qua
Anh còn yêu vẫn luôn mong chờ
Trong bình minh
Ngày có em mang bình yên
Em quay về đây
Bước chân người rời xa
Hỏi tình yêu trong em có xa
Mà sao em không hồi âm
Cho anh một lời
Còn bao nhiêu là yêu thương
Trong trái tim em đã trao hôm nào
Dành cho em
Khi đã bao năm em rời xa
Có biết rằng vẫn nơi này
Anh vẫn luôn mong nhớ em
Chờ cũng thế đợi cũng thế
Em bước đi em sẽ không quay về
Mà sao anh
Vẫn nhớ thương em đêm từng đêm
Ánh trăng tàn đã lâu rồi
Đêm đã qua em không về
Chờ cũng thế đợi cũng thế
Em bước đi em sẽ không quay về
Mà sao anh
Vẫn nhớ thương em đêm từng đêm
Ánh trăng tàn đã lâu rồi
Đêm đã qua em không về
Đã lâu rồi đêm đã qua em không về