Vẫn Mãi Trong Anh

Vẫn Mãi Trong Anh

Lời bài hát Vẫn Mãi Trong Anh

Đóng góp bởi

Nhiều khi
Em biết rằng
Tình yêu anh
Chỉ là dối
Người đến
Với em rồi
Người cũng đi
Mà sao
Em yêu hoài
Thật tâm
Trao hết cho anh
để hôm nay riêng em
Ngồi ôm bao chua cay
Vì anh
Tại sao anh nỡ
Dối gian tình em
Giống như trò chơi
Anh đến anh đi
Phải chăng tình yêu
Chỉ như thế thôi
Chỉ buồn đau mãi
Người quên hay nhớ
Lúc ta gần nhau
Những vui buồn kia
Sẽ mãi trôi qua
Mình em ngồi đây
Chỉ vì vẫn luôn
Chờ một giấc mơ
Nhiều khi
Em biết rằng
Tình yêu anh
Chỉ là dối
Người đến
Với em rồi
Người cũng đi
Mà sao
Em yêu hoài
Thật tâm
Trao hết cho anh
để hôm nay riêng em
Ngồi ôm bao chua cay
Vì anh
Tại sao anh nỡ
Dối gian tình em
Giống như trò chơi
Anh đến anh đi
Phải chăng tình yêu
Chỉ như thế thôi
Chỉ buồn đau mãi
Người quên hay nhớ
Lúc ta gần nhau
Những vui buồn kia
Sẽ mãi trôi qua
Mình em ngồi đây
Chỉ vì vẫn luôn
Chờ một giấc mơ
Tại sao anh nỡ
Dối gian tình em
Giống như trò chơi
Anh đến anh đi
Phải chăng tình yêu
Chỉ như thế thôi
Chỉ buồn đau mãi
Người quên hay nhớ
Lúc ta gần nhau
Những vui buồn kia
Sẽ mãi trôi qua
Mình em ngồi đây
Chỉ vì vẫn luôn
Chờ một giấc mơ