Ván Cờ Tình Yêu

Ván Cờ Tình Yêu

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ván Cờ Tình Yêu

Đóng góp bởi

Tặng một ván cờ có người thắng
Người thua
Tặng một cuộc tình có
Người đến người đi
Tiếc hoài làm gì một bàn cờ
Không may mắn
Buồn hoài làm gì khi cuộc
Tình đã phân ly
Sắp lại ván cờ ta lại thấy
Nhiều điều hay
Sắp lại chữ tình ta lại
Thấy tình nồng say
Chớ nên vội vàng chọn
Cờ đi sai nước
Chớ nên vội vàng chọn
Một cuộc tình dối gian
Cờ đi sai ta có thể đi lại
Tình đi sai sẽ mang nhiều đắng cay
Xin ai đừng gieo thêm bao ngang trái
Đừng xem tình như trò chơi rũ may
Cờ chia tay hơn thua vui gặp lại
Tình chia tay biết có ai nhìn ai
Khi chơi cờ thường suy tư toán tính
Nhưng trong tình đừng
Toán tính yêu thương...!
Tặng một ván cờ có người thắng
Người thua
Tặng một cuộc tình có
Người đến người đi
Tiếc hoài làm gì một bàn cờ
Không may mắn
Buồn hoài làm gì khi cuộc
Tình đã phân ly
Sắp lại ván cờ ta lại thấy
Nhiều điều hay
Sắp lại chữ tình ta lại
Thấy tình nồng say
Chớ nên vội vàng chọn
Cờ đi sai nước
Chớ nên vội vàng chọn
Một cuộc tình dối gian
Cờ đi sai ta có thể đi lại
Tình đi sai sẽ mang nhiều đắng cay
Xin ai đừng gieo thêm bao ngang trái
Đừng xem tình như trò chơi rũ may
Cờ chia tay hơn thua vui gặp lại
Tình chia tay biết có ai nhìn ai
Khi chơi cờ thường suy tư toán tính
Nhưng trong tình đừng
Toán tính yêu thương...!
Cờ đi sai ta có thể đi lại
Tình đi sai sẽ mang nhiều đắng cay
Xin ai đừng gieo thêm bao ngang trái
Đừng xem tình như trò chơi rũ may
Cờ chia tay hơn thua vui gặp lại
Tình chia tay biết có ai nhìn ai
Khi chơi cờ thường suy tư toán tính
Nhưng trong tình đừng
Toán tính yêu thương...!
Khi chơi cờ một trò chơi nhân thế
Xin ai đừng...xem tình...
Như... trò chơi...!