Vai Chính Vai Phụ

Vai Chính Vai Phụ

Lời bài hát Vai Chính Vai Phụ

Đóng góp bởi

Còn gì buồn còn gì sầu đâu anh
Chẳng còn gì giận hờn ghen tuông
Khi đôi ta bên nhau bao lâu
Sao giờ đây ta bỗng nhiên xa lạ
Những lấp lánh sân khấu cuộc đời
Những cám dỗ vật chất bên người
Khi anh yêu nhập vai vui tươi
Đau buồn bên ai em biết em vai phụ
Nhớ thương rồi thôi
Xót xa đầy vơi trao nhau
Về đi anh về bên người ấy
Mình dối nhau làm chi
Giờ khóc than làm gì
Với anh người kia
Vai chính em vai phụ
Nhớ thương rồi thôi
Xót xa đầy vơi
Còn gì buồn còn gì sầu đâu anh
Chẳng còn gì giận hờn ghen tuông
Khi đôi ta bên nhau bao lâu
Sao giờ đây ta bỗng nhiên xa lạ
Những lấp lánh sân khấu cuộc đời
Những cám dỗ vật chất bên người
Khi anh yêu nhập vai vui tươi
Đau buồn bên ai em biết em vai phụ
Nhớ thương rồi thôi
Xót xa đầy vơi trao nhau
Về đi anh về bên người ấy
Mình dối nhau làm chi
Giờ khóc than làm gì
Với anh người kia
Vai chính em vai phụ
Nhớ thương rồi thôi
Xót xa đầy vơi trao nhau
Về đi anh về bên người ấy
Mình dối nhau làm chi
Giờ khóc than làm gì
Với anh người kia
Vai chính em vai phụ
Còn gì buồn còn gì sầu đâu anh
Chẳng còn gì giận hờn ghen tuông
Khi đôi ta bên nhau bao lâu
Sao giờ đây ta bỗng nhiên xa lạ
Những lấp lánh sân khấu cuộc đời
Những cám dỗ vật chất bên người
Khi anh yêu nhập vai vui tươi
Đau buồn bên ai em biết em vai phụ
Dối nhau làm chi
Khóc than làm gì
Bên ai em biết em vai phụ