Vai Chính Vai Phụ

Vai Chính Vai Phụ

Lời bài hát Vai Chính Vai Phụ

Đóng góp bởi

--- Vai Chính Vai Phụ ---
--- Tú Quyên ---
Còn gì buồn còn gì sầu đâu anh,chẳng còn gì giận hờn ghen tuông.
Khi đôi ta bên nhau bao lâu sao giờ đây ta bỗng nhiên xa lạ.
Những lấp lánh sân khấu cuộc đời,những cám dỗ vật chất bên người.
Khi anh yêu nhập vai vui tươi đau buồn bên ai em biết em vai phụ.
ĐK:
Nhớ thương rồi thôi
Xót xa đầy vơi, trao nhau
Về đi anh
Về bên người ấy
Mình dối nhau làm chi
Giờ khóc than làm gì
Với anh người kia vai chính em vai phụ.
Còn gì buồn còn gì sầu đâu anh,
chẳng còn gì giận hờn ghen tuông.
Khi đôi ta bên nhau bao lâu sao giờ đây ta bỗng nhiên xa lạ.
Những lấp lánh sân khấu cuộc đời,những cám dỗ vật chất bên người.
Khi anh yêu nhập vai vui tươi đau buồn bên ai em biết em vai phụ.
ĐK:
Nhớ thương rồi thôi
Xót xa đầy vơi, trao nhau
Về đi anh
Về bên người ấy
Mình dối nhau làm chi
Giờ khóc than làm gì
Với anh người kia vai chính em vai phụ.
Nhớ thương rồi thôi
Xót xa đầy vơi, trao nhau
Về đi anh
Về bên người ấy
Mình dối nhau làm chi
Giờ khóc than làm gì
Với anh người kia vai chính em vai phụ.
Còn gì buồn còn gì sầu đâu anh,
chẳng còn gì giận hờn ghen tuông.
Khi đôi ta bên nhau bao lâu sao giờ đây ta bỗng nhiên xa lạ.
Những lấp lánh sân khấu cuộc đời,những cám dỗ vật chất bên người.
Khi anh yêu nhập vai vui tươi đau buồn bên ai em biết em vai phụ.
Dối nhau làm chi (Dối nhau làm chi)
Khóc than làm gì (Khóc than làm gì)
Bên anh em biết em vai phụ