Và Như Thế Em Đi

Và Như Thế Em Đi

Lời bài hát Và Như Thế Em Đi

Đóng góp bởi

Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi
Những tình không cai đắng
Có phải đâu là tình
Những điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi
Mà sao con tim ta nào muốn tin
Tôi mất em rồi
Tôi đi lang thang lần trong bóng
Tối buốt giá
Về đâu khi đã mất em rồi
Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng
Giờ đã vỡ tan
Về đâu tôi biết đi về đâu?
Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc
Đời ta hai đứa hai phương trời
Vì sao khi duyên kiếp luôn làm
Nên bao oan trái
Người ơi trong khói sương nào
Hay nỗi lòng của tôi
Trong hơi men cay ta tìm quên
Qua cơn say
Mơ màng ru ta đi qua nỗi buồn đau
Nghe trong hư không
Bao lời yêu thương năm xưa
Về trong nước mắt buốt đẫm
Mình ta ôm cô đơn, mình ta hứa
Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi
Những tình không cay đắng
Có phải đâu là tình
Những điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi
Mà sao con tim ta nào muốn tin
Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
Mơ chỉ là mơ nhưng nào không ai mơ
Không gì là mãi mãi trong kiếp
Sống vô tình
Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu
Kéo sao đây
Nhìn em đi qua tôi từ khói sương
Tôi mất em rồi
Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc
Đời ta hai đứa hai phương trời
Vì sao khi duyên kiếp luôn làm
Nên bao oan trái
Người ơi trong khói sương nào
Hay nỗi lòng của tôi
Trong hơi men cay ta tìm quên
Qua cơn say
Mơ màng ru ta đi qua nỗi buồn đau
Nghe trong hư không
Bao lời yêu thương năm xưa
Về trong nước mắt buốt đẫm
Mình ta ôm cô đơn, mình ta hứa
Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi
Những tình không cay đắng
Có phải đâu là tình
Những điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi
Mà sao con tim ta nào muốn tin
Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
Mơ chỉ là mơ nhưng nào không ai mơ
Không gì là mãi mãi trong kiếp
Sống vô tình
Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu
Kéo sao đây
Nhìn em đi qua tôi từ khói sương
Tôi mất em rồi
Tôi đi về đâu về đâu để gặp em
Mơ chỉ là mơ nhưng nào không ai mơ
Không gì là mãi mãi trong kiếp
Sống vô tình
Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu
Kéo sao đây
Nhìn em đi qua tôi từ khói sương
Tôi mất em rồi