Ước Mơ Trong Đời

Ước Mơ Trong Đời

Lời bài hát Ước Mơ Trong Đời

Đóng góp bởi

Một ngày em mơ
Bao giấc mơ tươi đẹp
Nào đâu có mấy giấc mơ
đến như em mong chờ
Và đời cho em
Những nỗi đau vô bờ
Chờ anh đến
Xoá hết những đau thương
Ước mơ trong đời
Có ai đâu ngờ
Đôi khi sao quá xa xôi
Vẫn mong một ngày
Nắng lên xanh ngời
Ta bên nhau sánh đôi
Biết anh bây giờ
Chắc vẫn mong chờ
Thôi thì anh cứ mong chờ
Những phút vui nào
Có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi
Một ngày em mơ
Bao giấc mơ tươi đẹp
Nào đâu có mấy giấc mơ
đến như em mong chờ
Và đời cho em
Những nỗi đau vô bờ
Chờ anh đến
Xoá hết những đau thương
Ước mơ trong đời
Có ai đâu ngờ
Đôi khi sao quá xa xôi
Vẫn mong một ngày
Nắng lên xanh ngời
Ta bên nhau sánh đôi
Biết anh bây giờ
Chắc vẫn mong chờ
Thôi thì anh cứ mong chờ
Những phút vui nào
Có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi
Biết anh bây giờ
Chắc vẫn mong chờ
Thôi thì anh cứ mong chờ
Những phút vui nào
Có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi
Vẫn mong một ngày
Nắng lên xanh ngời
Ta bên nhau sánh đôi
Biết anh bây giờ
Chắc vẫn mong chờ
Thôi thì anh cứ mong chờ
Những phút vui nào
Có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi