Tuyết Ơi Đừng Vội Tan

Tuyết Ơi Đừng Vội Tan

Lời bài hát Tuyết Ơi Đừng Vội Tan

Đóng góp bởi

Bao lời hứa bao lời yêu
trên đầu môi anh là giối gian
Bao lời nói bao mộng mơ
như vạt nắng giữa trưa mùa đông
Đêm lạnh vắng ôm bờ vai
Đêm mùa đông phủ đầy tuyết rơi
Em ngồi trước nơi thềm xưa
nơi mà ta đã trao tình đầu
Nhìn bông tuyết giữa trời đơn côi
nỗi hoang vu trong em lại về
Từng bông tuyết vỡ vụn trên tay
nước mắt em hòa tan trong tuyết
Lạnh đôi tay em mong tuyết ơi
xin đừng vội tan
Bao lời hứa bao lời yêu
trên đầu môi anh là giối gian
Bao lời nói bao mộng mơ
như vạt nắng giữa trưa mùa đông
Đêm lạnh vắng ôm bờ vai
Đêm mùa đông phủ đầy tuyết rơi
Em ngồi trước nơi thềm xưa
nơi mà ta đã trao tình đầu
Nhìn bông tuyết giữa trời đơn côi
nỗi hoang vu trong em lại về
Từng bông tuyết vỡ vụn trên tay
nước mắt em hòa tan trong tuyết
Lạnh đôi tay em mong tuyết ơi
giữa đêm lạnh mình em nhớ anh
tuyết rơi đầy lòng em giá băng
người nơi đâu sao em nơi đây
... nhớ anh
Nhìn bông tuyết giữa trời đơn côi
nỗi hoang vu trong em lại về
Từng bông tuyết vỡ vụn trên tay
nước mắt em hòa tan trong tuyết
Lạnh đôi tay em mong tuyết ơi
xin đừng vội tan
Lạnh đôi tay em mong tuyết ơi
xin đừng vội tan
Lạnh đôi tay em mong tuyết ơi