Tuyết Lạnh

Tuyết Lạnh

Lời bài hát Tuyết Lạnh

Đóng góp bởi

Tại anh đó ....
Nên duyên mình dở....
..Dang...
Em. nào mộng mơ
Quyền quý... cao... sang
Một căn nhà nhỏ
Đôi trái tim.. vàng
Một giàn.. thiên lý
Giăng ngang
Đường tình hai đứa
Thênh thang.
Tại em đó
Nên duyên mình lẻ.... loi
Ai ngờ rằng đâu
Tình đã chia.. phôi
Tại em không hiểu
Hay bởi do trời
Trời đày hai đứa hai nơi
Để giờ đây ....
Thấy buồn cả.... đôi......
Khi xưa
Anh không nói....
Nên đâu ngờ
Để rồi
Em trách anh hững hờ
Để giờ....
Anh trách em ơ.. thờ
Xa người thương
Đành phụ bạc lời yêu thương
Cho tình duyên tan tác
Cho đôi đường chia... ly....
Giờ xa cách nhau
Em hiểu vì... đâu
Em đừng giận anh
Đừng trách chi... anh
Thì thôi kỷ niệm
Mình khắc trong lòng
Tình đầu
Nay đã không mong
Cầm bằng ôm ....
Tuyết lạnh... mùa.... Đông......
Tại em đó
Nên duyên mình lẻ.... loi
Ai ngờ rằng đâu
Tình đã chia.. phôi
Tại em không hiểu
Hay bởi do trời
Trời đày hai đứa hai nơi
Để giờ đây ....
Thấy buồn cả.... đôi......
Khi xưa
Anh không nói....
Nên đâu ngờ
Để rồi
Em trách anh hững hờ
Để giờ....
Anh trách em ơ.. thờ
Xa người thương
Đành phụ bạc lời yêu thương
Cho tình duyên tan tác
Cho đôi đường chia... ly....
Giờ xa cách nhau
Em hiểu vì... đâu
Em đừng giận anh
Đừng trách chi... anh
Thì thôi kỷ niệm
Mình khắc trong lòng
Tình đầu
Nay đã không mong
Cầm bằng ôm ....
Tuyết lạnh... mùa.... Đông......
Thì thôi kỷ niệm
Mình khắc trong lòng
Tình đầu
Nay đã không mong
Cầm bằng ôm ....
Tuyết lạnh... mùa.... Đông......