Tùy Hứng Lý Qua Cầu (Remix)

Tùy Hứng Lý Qua Cầu (Remix)

Lời bài hát Tùy Hứng Lý Qua Cầu (Remix)

Đóng góp bởi

Bằng lòng đi em về với quê anh
Một cù lao xanh một dòng sông xanh
Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương
Thuyền ai qua sông
Điệu hò mênh mông
Bằng lòng đi em anh đón qua cầu
Cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu
Bằng lòng bên em
Dưới mái tranh nghèo
Về đây người quê chỉ có tấm lòng
Có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau
Ôi đoá hoa tím trôi liu riu
Dòng sông nước chảy liu riu
Anh thấy em nhỏ xíu
Nhỏ xíu anh thương
Ôi những đêm ngắm sông
Nhớ em buồn muốn khóc
Tình anh qua điệu lý qua cầu
Bằng lòng đi em
Bằng lòng đi em về với quê anh
Một cù lao xanh một dòng sông xanh
Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương
Thuyền ai qua sông
Điệu hò mênh mông
Bằng lòng đi em anh đón qua cầu
Cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu
Bằng lòng bên em
Dưới mái tranh nghèo
Về đây người quê chỉ có tấm lòng
Có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau
Ôi đoá hoa tím trôi liu riu
Dòng sông nước chảy liu riu
Anh thấy em nhỏ xíu
Nhỏ xíu anh thương
Ôi những đêm ngắm sông
Nhớ em buồn muốn khóc
Tình anh qua điệu lý qua cầu
Ôi những đêm ngắm sông
Nhớ em buồn muốn khóc
Mình anh ca điệu lý qua cầu