Túp Lều Lý Tưởng (Remix)

Túp Lều Lý Tưởng (Remix)

Lời bài hát Túp Lều Lý Tưởng (Remix)

Đóng góp bởi

Từ ngày hai đứa yêu nhau
Mộng ước thật nhiều
Từ ngày hai đứa yêu nhau
Lòng ước bao nhiêu
Mộng vàng hai đứa có chi
Là quá xa xôi
Ta mơ một mái nhà tranh
Ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi với em và anh
Đời mình đẹp mãi với túp lều xinh
Rồi mình đi kiếm liễu xanh
Về kết làm mành
Rồi mình xin khóm trúc xinh
Trồng hết chung quanh
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai
Nào khác chi tranh
Ban mai mình ngắm màu hoa
Đêm đêm mình ngắm chị Hằng
Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa
Đời mình đẹp quá có ai bằng ta
Túp lều lý tưởng
Của anh và của em
Túp lều lý tưởng
Của em và của anh
Túp lều lý tưởng đó
Ta xây bằng duyên bằng tình
Không ai mà yêu bằng mình
Khi ta đứng nhìn
Một đàn con xinh
Tình mình không chắc
Dễ mua hạnh phúc bằng tiền
Vì tiền chưa chắc
Đã cho cuộc sống như tiên
Tình nghèo hai đứa
ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi
Ta mơ một mái nhà tranh
Ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi có em và anh
Đời mình đẹp mãi với túp lều xinh
Từ ngày hai đứa yêu nhau
Mộng ước thật nhiều
Từ ngày hai đứa yêu nhau
Lòng ước bao nhiêu
Mộng vàng hai đứa có chi
Là quá xa xôi
Ta mơ một mái nhà tranh
Ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi với em và anh
Đời mình đẹp mãi với túp lều xinh
Rồi mình đi kiếm liễu xanh
Về kết làm mành
Rồi mình xin khóm trúc xinh
Trồng hết chung quanh
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai
Nào khác chi tranh
Ban mai mình ngắm màu hoa
Đêm đêm mình ngắm chị Hằng
Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa
Đời mình đẹp quá có ai bằng ta
Túp lều lý tưởng
Của anh và của em
Túp lều lý tưởng
Của em và của anh
Túp lều lý tưởng đó
Ta xây bằng duyên bằng tình
Không ai mà yêu bằng mình
Khi ta đứng nhìn
Một đàn con xinh
Túp lều lý tưởng
Của anh và của em
Túp lều lý tưởng
Của em và của anh
Túp lều lý tưởng đó
Ta xây bằng duyên bằng tình
Không ai mà yêu bằng mình
Khi ta đứng nhìn
Một đàn con xinh
Tình mình không chắc
Dễ mua hạnh phúc bằng tiền
Vì tiền chưa chắc
Đã cho cuộc sống như tiên
Tình nghèo hai đứa
ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi
Ta mơ một mái nhà tranh
Ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi có em và anh
Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh