Tương Tư Chiều

Tương Tư Chiều

Lời bài hát Tương Tư Chiều

Đóng góp bởi

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh
Anh nhớ tiếng anh nhớ hình
Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
Nhớ đôi môi đang gửi ở phương trời
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
Anh nhớ tiếng anh nhớ hình
Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
Nhớ đôi môi đang gửi ở phương trời
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh
Anh nhớ tiếng anh nhớ hình
Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
Nhớ đôi môi đang gửi ở phương trời
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em