Tuổi Trẻ Con

Tuổi Trẻ Con

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tuổi Trẻ Con

Đóng góp bởi

Tuổi trẻ con
Là những chuỗi ngày mộng mơ
Tuổi trẻ con
Là những chuỗi ngày khát vọng
Tuổi trẻ con
Hăng say giao truyền lời chúa
Tuổi trẻ con
Có chúa con không lo gì
Tuổi trẻ con
Là ánh sáng của tình yêu
Tuổi trẻ con
Là những ánh nguyện chúa trời
Tuổi trẻ con
Chung tay xây dựng nhà chúa
Thập kỷ ơi
Hãy đưa con vào đời
Nhịp bước trong hân hoan
Tình mến thương dạt dào
Lòng ngập tràn reo ca cùng chúa
Hạnh phúc cho thế gian
Khổ đau đã lụi tàn
Tuổi trẻ Giê-Su
Mang bình an đến khắp gian trần
Tuổi trẻ con
Là những chuỗi ngày mộng mơ
Tuổi trẻ con
Là những chuỗi ngày khát vọng
Tuổi trẻ con
Hăng say giao truyền lời chúa
Tuổi trẻ con
Có chúa con không lo gì
Tuổi trẻ con
Là ánh sáng của tình yêu
Tuổi trẻ con
Là những ánh nguyện chúa trời
Tuổi trẻ con
Chung tay xây dựng nhà chúa
Thập kỷ ơi
Hãy đưa con vào đời
Nhịp bước trong hân hoan
Tình mến thương dạt dào
Lòng ngập tràn reo ca cùng chúa
Hạnh phúc cho thế gian
Khổ đau đã lụi tàn
Tuổi trẻ Giê-Su
Mang bình an đến khắp gian trần
Nhịp bước trong hân hoan
Tình mến thương dạt dào
Lòng ngập tràn reo ca cùng chúa
Hạnh phúc cho thế gian
Khổ đau đã lụi tàn
Tuổi trẻ Giê-Su
Mang bình an đến khắp gian trần