Tuổi Mộng Xứ Đông

Tuổi Mộng Xứ Đông

Lời bài hát Tuổi Mộng Xứ Đông

Đóng góp bởi

Anh hỡi anh
Khi trời mưa
Lất phất trên phố
Thương nhớ ai
Cho nỗi sầu
Vẫn rụng xuống vai
Từng giọt mưa
Mưa rơi
Giữa cơn mộng
Cánh chim nồng say
Tình yêu
Là sợi tơ đó
Thấy chưa
Anh biết không
Ông trời vẫn
Ghét người hồng nhan
Thương nhớ ai
Cho khúc nhạc
Vẫn còn dở dang
Chiều hôm nay
Khi nghe
Tiếng chim lảnh lót
Trong vườn cây
Em vẫn mong
Phố đông người
Sánh bước bên chàng
Mưa ướt tóc mây
Bóng tối đường dài
Hoa trắng mái lay
Gió đưa hương
Chẳng phai
Ngày mai dấu yêu
Hãy đưa em
Vào câu chuyện
Huyền thoại
Tình đôi ta
Mong rồi đây
Duyên thắm đẹp đôi
Anh hỡi anh
Mai này có tính
Chuyện trầu cau
Xin nhớ cho
Em gái còn
Tuổi mộng xứ đông
Chiều hôm nay
Mưa rơi
Trái tim nhỏ bé
Như chờ mong
Ai đứng trông
Mắt môi nàng
Gọi thắm xuân nồng
Mưa ướt tóc mây
Bóng tối đường dài
Hoa trắng mái lay
Gió đưa hương
Chẳng phai
Ngày mai dấu yêu
Hãy đưa em
Vào câu chuyện
Huyền thoại
Tình đôi ta
Mong rồi đây
Duyên thắm đẹp đôi
Anh biết không
Ông trời vẫn
Ghét người hồng nhan
Thương nhớ ai
Cho khúc nhạc
Vẫn còn dở dang
Chiều hôm nay
Khi nghe
Tiếng chim lảnh lót
Trong vườn cây
Em vẫn mong
Phố đông người
Sánh bước bên chàng
Anh hỡi anh
Khi trời mưa
Lất phất trên phố
Thương nhớ ai
Cho nỗi sầu
Vẫn rụng xuống vai
Từng giọt mưa
Mưa rơi
Giữa cơn mộng
Cánh chim nồng say
Tình yêu
Là sợi tơ đó
Thấy chưa
Anh biết không
Ông trời vẫn
Ghét người hồng nhan
Thương nhớ ai
Cho khúc nhạc
Vẫn còn dở dang
Chiều hôm nay
Khi nghe
Tiếng chim lảnh lót
Trong vườn cây
Em vẫn mong
Phố đông người
Sánh bước bên chàng
Mưa ướt tóc mây
Bóng tối đường dài
Hoa trắng mái lay
Gió đưa hương
Chẳng phai
Ngày mai dấu yêu
Hãy đưa em
Vào câu chuyện
Huyền thoại
Tình đôi ta
Mong rồi đây
Duyên thắm đẹp đôi
Anh hỡi anh
Mai này có tính
Chuyện trầu cau
Xin nhớ cho
Em gái còn
Tuổi mộng xứ đông
Chiều hôm nay
Mưa rơi
Trái tim nhỏ bé
Như chờ mong
Ai đứng trông
Mắt môi nàng
Gọi thắm xuân nồng
Chiều hôm nay
Mưa rơi
Trái tim nhỏ bé
Như chờ mong
Ai đứng trông
Mắt môi nàng
Gọi thắm xuân nồng