Lời bài hát Từng Cho Nhau

Đóng góp bởi

Tình cờ gặp lại người xưa Cà phê quán cũ cùng vui với ai Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai Nay lối về sao bàn chân não nề Rượu ngọt làm ta uống say Cà phê đắng làm ta thấm cay Giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau Vỡ mộng rồi riêng mình ta đớn đau Từng cho nhau bao nhiêu hi vọng Cho nhau từng lời hứa Phút cuối giữ lại được không Gặp lại nhau chi hôm nay để em phải nhớ phải buồn Nếu cho em được lựa chọn một lần nữa Nếu cho ta quay lại phút giây đầu Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh Hah hah hah hah Hah hah ah uhm uhm Rượu ngọt làm ta uống say Cà phê đắng làm ta thấm cay Giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau Vỡ mộng rồi riêng mình ta đớn đau Từng cho nhau bao nhiêu hi vọng Cho nhau từng lời hứa Phút cuối giữ lại được không Gặp lại nhau chi hôm nay để em phải nhớ phải buồn Nếu cho em được lựa chọn một lần nữa Nếu cho ta quay lại phút giây đầu Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh Cánh hoa rơi Nah ah Vỡ mộng rồi Gặp lại nhau chi Cánh hoa rơi Uh eh Vỡ mộng rồi Ah ah Rượu ngọt làm ta uống say Cà phê đắng làm ta thấm cay Giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau Vỡ mộng rồi riêng mình ta đớn đau