Tựa Làn Trầm Hương

Tựa Làn Trầm Hương

Lời bài hát Tựa Làn Trầm Hương

Đóng góp bởi

Tựa làn trầm hương
Thơm bay về Thiên Đường.
Nguyện tình yêu Chúa
Thánh hóa cho lễ dâng.
Đây bánh thơm nồng,
Đây chén rượu hồng làm
Thành lễ vật dâng
Về Cha chí nhân.
Chúc tụng Ngài là
Chúa tể càn khôn,
Đã rộng tình nuôi
Sống con từng ngày.
Chúc tụng Ngài là
Chúa khắp mọi nơi.
Chúc tụng Ngài mãi
Đến muôn muôn đời.
Một niềm thành tâm
Xin dâng trọn xác hồn.
Nguyện tình yêu Chúa
Thánh hóa cho lễ dâng.
Bao ước mơ hồng,
Đẹp lứa tuổi xuân làm
Thành lễ vật dâng
Về Cha chí nhân.
Chúc tụng Ngài là
Chúa tể càn khôn,
Đã rộng tình nuôi
Sống con từng ngày.
Chúc tụng Ngài là
Chúa khắp mọi nơi.
Chúc tụng Ngài mãi
Đến muôn muôn đời.
Hòa lời trầm ca cao
Bay về chín tầng.
Nguyện tình yêu Chúa
Thánh hóa cho lễ dâng.
Muôn tiếng tơ đàn,
Giọng hát nhịp nhàng làm
Thành lễ vật dâng
Về Cha chí nhân.