Tự Nguyện

Tự Nguyện

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tự Nguyện

Đóng góp bởi

Nếu là chim
Tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa
Tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây
Tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người
Tôi sẽ chết cho quê hương
Là chim
Tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc
Báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim
Ngất ngây hòa bình
Là mây theo làn gió
Tôi bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó
Tôi xin tiếp lời
Là người xin một lần
Khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên
Phất cao ngọn cờ
Nếu là chim
Tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa
Tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây
Tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người
Tôi sẽ chết cho quê hương
Là chim
Tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc
Báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim
Ngất ngây hòa bình
Là mây theo làn gió
Tôi bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó
Tôi xin tiếp lời
Là người xin một lần
Khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên
Phất cao ngọn cờ
Là chim
Tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc
Báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim
Ngất ngây hòa bình
Là mây theo làn gió
Tôi bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó
Tôi xin tiếp lời
Là người xin một lần
Khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên
Phất cao ngọn cờ