Tự Khúc Mùa Đông

Tự Khúc Mùa Đông

Lời bài hát Tự Khúc Mùa Đông

Đóng góp bởi

Ngỡ như đêm mùa đông
Thoáng nghe gió lạnh
Ngỡ như trong vòng tay
Mãi không cách xa
Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn
Đám lá khô theo gió
Xa xăm mùa đông
Đã như chim trời bay
Với bao ước vọng
Đã như quên lời ru
Tháng năm dấu yêu
Những đêm sao lặng im
Với tôi khóc thầm
Nếu như em còn đây
Thấu chăng tình tôi
Mong manh bao nhớ nhung
Tình yêu héo mòn
Liêu xiêu con phố quen còn đó
Ai trông ai ngóng ai
Dường như xác xơ
Vang trong tim nỗi đau ngút ngàn
Đêm đêm luôn có tôi
Ngồi đây với trời
Đang trông theo gót xưa mòn lối
Đôi chim bay có nhau
Nhìn tôi rất buồn
Thương thân tôi lẻ loi rã rời
Ngỡ như đêm mùa đông
Thoáng nghe gió lạnh
Ngỡ như trong vòng tay
Mãi không cách xa
Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn
Đám lá khô theo gió
Xa xăm mùa đông
Đã như chim trời bay
Với bao ước vọng
Đã như quên lời ru
Tháng năm dấu yêu
Những đêm sao lặng im
Với tôi khóc thầm
Nếu như em còn đây
Thấu chăng tình tôi
Mong manh bao nhớ nhung
Tình yêu héo mòn
Liêu xiêu con phố quen còn đó
Ai trông ai ngóng ai
Dường như xác xơ
Vang trong tim nỗi đau ngút ngàn
Đêm đêm luôn có tôi
Ngồi đây với trời
Đang trông theo gót xưa mòn lối
Đôi chim bay có nhau
Nhìn tôi rất buồn
Thương thân tôi lẻ loi rã rời
Đêm đêm luôn có tôi
Ngồi đây với trời
Đang trông theo gót xưa mòn lối
Đôi chim bay có nhau
Nhìn tôi rất buồn
Thương thân tôi lẻ loi rã rời
Thương thân tôi lẻ loi rã rời