Từ Đó Em Buồn

Từ Đó Em Buồn

Lời bài hát Từ Đó Em Buồn

Đóng góp bởi

Từ biệt nhau đi
Giữa mùa trăng xẻ đôi
Lúc tình mới thành.. lời
Trông nhau lần cuối
Nước mắt tuôn mặn môi
Nước mắt chia đôi.. đời....
Bóng anh khuất sau đồi
Lúc mây tím giăng trời
Lúc giông tố tơi bời
Lúc đường đời ngăn đôi
Đường đời ngăn đôi
Để một người sầu lên môi
Nên từ đó... em buồn....
Tạ từ anh hứa
Đến tròn hai mùa Xuân
Sẽ về nối lời thề
Xuân qua hè tới
Thấm thoát đã mười đông
Không tin thư đưa về
Nhớ anh
Nhớ vô vàng
Nhớ anh nhớ muôn ngàn
Nhớ anh đã bao lần
Mắt nhòe lệ đêm mơ
Lệ nhòa đêm mơ
Mông đợi người về lau khô
Nên từ đó em... buồn...
Từ đó....
Đâu còn nữa
Đêm hẹn xưa
Tha thiết gọi tên nhau
Từ đó....
Đâu còn nữa
Trăng ngày xưa
Lưu luyến soi đôi đầu
Gương xưa còn đó
Nhưng bóng hình
Nào thấy đâu
Áo xưa còn đó
Nhưng mùi hương
Phai nhạt rồi
Từ đó...
Nghe trong lòng
Nghe trong lòng
Mưa gió
Từng đêm....
Vào một đêm sương
Có người trai hồi hương
Báo một tin thật.... buồn.....
Tin anh gục chết
Giữa chốn nông trường xa
Cho tơ duyên bẽ bàng
Phút giây cuối trong đời
Vẫn không nói nên lời
Vẫn xa cách phương trời
Uất hờn nghẹn tim côi
Một đời ngăn đôi
Nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ đó... em buồn
Từ đó....
Đâu còn nữa
Đêm hẹn xưa
Tha thiết gọi tên nhau
Từ đó....
Đâu còn nữa
Trăng ngày xưa
Lưu luyến soi đôi đầu
Gương xưa còn đó
Nhưng bóng hình
Nào thấy đâu
Áo xưa còn đó
Nhưng mùi hương
Phai nhạt rồi
Từ đó...
Nghe trong lòng
Nghe trong lòng
Mưa gió
Từng đêm....
Vào một đêm sương
Có người trai hồi hương
Báo một tin thật.... buồn.....
Tin anh gục chết
Giữa chốn nông trường xa
Cho tơ duyên bẽ bàng
Phút giây cuối trong đời
Vẫn không nói nên lời
Vẫn xa cách phương trời
Uất hờn nghẹn tim côi
Một đời ngăn đôi
Nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ đó... em buồn
Một đời ngăn đôi
Nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ đó...
Em buồn