Từ Biệt Cuộc Chơi

Từ Biệt Cuộc Chơi

Lời bài hát Từ Biệt Cuộc Chơi

Đóng góp bởi

Từ biệt cuộc chơi
Trong anh ngập nắng mặt trời
Thắp lửa yêu thương
Con tim ấm lại tình người
Chỉ còn niềm vui
Nhìn lại trong chính mình
Soi nhớ lại bao lỗi lầm
Với người thân
Từ biệt cuộc chơi
Anh quay đầu hướng về bờ
Thoát khỏi u mê
Lênh đênh giữa dòng đời buồn
Chỉ cần thời gian
Hạt niềm tin nảy mầm
Anh thấy mình
Nâng bước thầm
Vào đường thênh thang
Nặng gánh sầu lo
Xưa ôm đầy người trong mộng
Nhẹ bớt khổ đau
Nay buông cạn
Mộng trong người
Thương lắm là thương
Khi con đường đời khai sáng
Như đất cằn khô
Đang khát cháy
Gặp mưa về
Từ biệt cuộc chơi
Trong anh ngập nắng mặt trời
Thắp lửa yêu thương
Con tim ấm lại tình người
Chỉ còn niềm vui
Nhìn lại trong chính mình
Soi nhớ lại bao lỗi lầm
Với người thân
Từ biệt cuộc chơi
Anh quay đầu hướng về bờ
Thoát khỏi u mê
Lênh đênh giữa dòng đời buồn
Chỉ cần thời gian
Hạt niềm tin nảy mầm
Anh thấy mình
Nâng bước thầm
Vào đường thênh thang
Nặng gánh sầu lo
Xưa ôm đầy người trong mộng
Nhẹ bớt khổ đau
Nay buông cạn
Mộng trong người
Thương lắm là thương
Khi con đường đời khai sáng
Như đất cằn khô
Đang khát cháy
Gặp mưa về
Nặng gánh sầu lo
Xưa ôm đầy người trong mộng
Nhẹ bớt khổ đau
Nay buông cạn
Mộng trong người
Thương lắm là thương
Khi con đường đời khai sáng
Như đất cằn khô
Đang khát cháy
Gặp mưa về