Truyện Tình Nghèo

Truyện Tình Nghèo

Lời bài hát Truyện Tình Nghèo

Đóng góp bởi

Thực tế thì anh
Đây rất nghèo
Không được như lòng
Em ước mơ
Anh chẳng cao sang
Quyền quý
Danh vọng
Tựa áng mây bay
Anh chỉ là
Thư sinh nghèo
Thực tế thì em
Cũng rất nghèo
Gia đình chỉ nhà
Tranh vách tre
Không đẹp như
Anh thường nói
Vụng về
Chẳng biết đua chen
Chỉ một
Tấm lòng yêu anh.
Em ơi ...
Tình yêu thật là nhiệm màu
Tình yêu
Không là lụa gấm xa hoa
Những đêm buồn
Em thường
Một mình suy tư
Lo sợ
Tình ta tan vỡ
Không đẹp
Như mình hằng mơ
Thực tế nhiều khi
Hay phũ phàng
Nhưng cầu mong Trời
Cho chúng ta
Sẽ vượt qua
Cơn bão tố
Chỉ cần một mái tranh thôi
Chúng mình vợ chồng
Yên vui ... !!!
Em ơi ...
Tình yêu thật là nhiệm màu
Tình yêu
Không là lụa gấm xa hoa
Những đêm buồn
Em thường
Một mình suy tư
Lo sợ
Tình ta tan vỡ
Không đẹp
Như mình hằng mơ
Thực tế nhiều khi
Hay phũ phàng
Nhưng cầu mong Trời
Cho chúng ta
Sẽ vượt qua
Cơn bão tố
Chỉ cần một mái tranh thôi
Chúng mình vợ chồng
Yên vui ... !!!
Sẽ vượt qua
Cơn bão tố
Chỉ cần một mái tranh thôi
Chúng mình vợ chồng
Yên vui ... !!!