Trong Tình Yêu Người Ta Nói

Trong Tình Yêu Người Ta Nói

Lời bài hát Trong Tình Yêu Người Ta Nói

Đóng góp bởi

Trong tình yêu người ta vẫn nói
Khi yêu ai đừng yêu quá thật lòng
Trong tình yêu người ta vẫn khuyên
Khi yêu ai đừng nên đắm đuối
Trong tình yêu người ta cứ nói
Khi tin ai đừng tin quá thật tình
Trong tình yêu người ta cứ khuyên
Khi yêu ai đừng nên đắm say
Vậy mà sao vẫn yêu
Vậy mà sao vẫn tin
Dù cho người đã dối gian tình tôi
Tình dù phải có lúc xé nát
Đớn đau con tim mù lòa
Cuộc tình đó đã trót đắm đuối
Giờ xót xa khi con tim em
Không cần anh
Mong cho con tim em thời gian
Sẽ hiểu được lòng anh
Dù xót xa dù đớn đau
Nhưng anh vẫn hoài yêu
Trong tình yêu người ta vẫn nói
Khi yêu ai đừng yêu quá thật lòng
Trong tình yêu người ta vẫn khuyên
Khi yêu ai đừng nên đắm đuối
Trong tình yêu người ta cứ nói
Khi tin ai đừng tin quá thật tình
Trong tình yêu người ta cứ khuyên
Khi yêu ai đừng nên đắm say
Vậy mà sao vẫn yêu
Vậy mà sao vẫn tin
Dù cho người đã dối gian tình tôi
Tình dù phải có lúc xé nát
Đớn đau con tim mù lòa
Cuộc tình đó đã trót đắm đuối
Giờ xót xa khi con tim em
Không cần anh
Mong cho con tim em thời gian
Sẽ hiểu được lòng anh
Dù xót xa, dù đớn đau
Nhưng anh vẫn hoài yêu
Vậy mà sao vẫn yêu
Vậy mà sao vẫn tin
Dù cho người đã dối gian tình tôi
Tình dù phải có lúc xé nát
Đớn đau con tim mù lòa
Cuộc tình đó đã trót đắm đuối
Giờ xót xa khi con tim em
Không cần anh
Mong cho con tim em thời gian
Sẽ hiểu được lòng anh
Dù xót xa, dù đớn đau
Nhưng anh vẫn hoài yêu
Dù xót xa, dù đớn đau
Nhưng anh vẫn hoài yêu