Lời bài hát Trống Cơm

Đóng góp bởi

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một bầy
Tang tình con rít
Một bầy
Tang tình con rít
Ố mấy lội lội
Lội sông
Ố mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Đôi con mắt
Ố mấy lim dim
Đôi con mắt
Ố mấy lim dim
Một bầy
Tang tình con nhện
Ố ố ô
Ố mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một bầy
Tang tình con rít
Một bầy
Tang tình con rít
Ố mấy lội lội
Lội sông
Ố mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Đôi con mắt
Ố mấy lim dim
Đôi con mắt
Ố mấy lim dim
Một bầy
Tang tình con nhện
Ố ố ô
Ố mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một bầy
Tang tình con rít
Một bầy
Tang tình con rít
Ố mấy lội lội
Lội sông
Ố mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Đôi con mắt
Ố mấy lim dim
Đôi con mắt
Ố mấy lim dim
Một bầy
Tang tình con nhện
Ố ố ô
Ố mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng