Trở Về Bến Xưa

Trở Về Bến Xưa

Lời bài hát Trở Về Bến Xưa

Đóng góp bởi

Mới hôm nào lời hẹn
Thề còn nồng trên môi
Mà ngày hôm
Nay như đã quá xa
Em đã quên đi thật sao
Bao đắm say ban đầu
Để mình tôi bơ vơ nơi này
Bến sông này chiều ngày
Nào mình ngồi bên nhau
Nhìn hoàng hôn phai
Tàn theo bóng đêm
Sao nỡ quên đi ngày qua
Bao ước mơ phai nhòa
Giờ tình sao xa xăm mịt mờ
Người quay lưng đành tâm dối gian
Người ra đi sao quên hết câu thề
Chỉ còn nơi đây những nuối
Tiếc trong lòng vẫn lạnh lùng
Ngày qua đi sao
Tình thêm hắt hiu
Đừng nỡ dối gian
Khi tình còn đầy
Người hỡi biết
Chăng nơi này đợi chờ
Nơi bến xưa vắng em,
Dòng sông mang nỗi đau
Nhìn bên kia sông
Người xưa khuất xa
Đừng nỡ dối gian
Khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng
Nơi này vẫn chờ
Mong tháng năm cuốn trôi,
Rồi bao giông tố qua
Người tôi yêu quay
Về nơi bến xưa
Hãy quay về !...
Bến sông này chiều ngày
Nào mình ngồi bên nhau
Nhìn hoàng hôn phai
Tàn theo bóng đêm
Sao nỡ quên đi ngày qua
Bao ước mơ phai nhòa
Giờ tình sao xa xăm mịt mờ
Người quay lưng đành tâm dối gian
Người ra đi sao quên hết câu thề
Chỉ còn nơi đây những nuối
Tiếc trong lòng vẫn lạnh lùng
Ngày qua đi sao
Tình thêm hắt hiu
Đừng nỡ dối gian
Khi tình còn đầy
Người hỡi biết
Chăng nơi này đợi chờ
Nơi bến xưa vắng em,
Dòng sông mang nỗi đau
Nhìn bên kia sông
Người xưa khuất xa
Đừng nỡ dối gian
Khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng
Nơi này vẫn chờ
Mong tháng năm cuốn trôi,
Rồi bao giông tố qua
Người tôi yêu quay
Về nơi bến xưa
Hãy quay về !...
Đừng nỡ dối gian
Khi tình còn đầy
Người hỡi biết
Chăng nơi này đợi chờ
Nơi bến xưa vắng em,
Dòng sông mang nỗi đau
Nhìn bên kia sông
Người xưa khuất xa
Đừng nỡ dối gian
Khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng
Nơi này vẫn chờ
Mong tháng năm cuốn trôi,
Rồi bao giông tố qua
Người tôi yêu quay
Về nơi bến xưa
Hãy quay về !...