Trăng Thức

Trăng Thức

Lời bài hát Trăng Thức

Đóng góp bởi

Đêm sắp tàn canh
Trăng thao thức
Tiếng vạc tìm nhau mãi gọi đàn
Sao trời khó ngủ tràn mi ướt
Để tiếng đàn ngân khướt thở ừ than
Đừng buồn trăng ơi trời vẫn sáng
Lụa vầng trăng rãi khắp lối ư đi
Gió ư mưa có lúc trời quang tạnh
Đất trời vạn vật cứ ư sinh sôi
Em vẫn ngồi đếm cánh ư sao rơi
Gió lạnh về đêm chốn ư heo may
Có phải trăng buồn trăng thao thức
Lặng lẽ trăng buồn sau vạt mây
Trăng ư trăng sáng thế hay đợi chờ ai
Mảnh nghiêng soi lẻ bóng ư đêm dài
Em ư một mình với trăng thao thức
Hiu quạnh vấn vướng nỗi ư chốn này
Trăng trăng ư đừng ngủ
Cho trời mau sáng
Trăng đi rồi mình tôi đơn côi
Thao thức một đời trăng sáng soi
Trăng bâng khuâng
Thức ư cảnh ru ư đời
Đừng buồn trăng ơi trời vẫn sáng
Lụa vầng trăng rãi khắp lối ư đi
Gió ư mưa có lúc trời quang tạnh
Đất trời vạn vật cứ ư sinh sôi
Em vẫn ngồi đếm cánh ư sao rơi
Gió lạnh về đêm chốn ư heo may
Có phải trăng buồn trăng thao thức
Lặng lẽ trăng buồn sau vạt mây
Trăng ư trăng sáng thế hay đợi chờ ai
Mảnh nghiêng soi lẻ bóng ư đêm dài
Em ư một mình với trăng thao thức
Hiu quạnh vấn vướng nỗi ư chốn này
Trăng trăng ư đừng ngủ
Cho trời mau sáng
Trăng đi rồi mình tôi đơn côi
Thao thức một đời trăng sáng soi
Trăng bâng khuâng
Thức ư cảnh ru ư đời
Trăng trăng ư đừng ngủ
Cho trời mau sáng
Trăng đi rồi mình tôi đơn côi
Thao thức một đời trăng sáng soi
Trăng bâng khuâng
Thức ư cảnh ru ư đời
Trăng bâng khuâng
Thức ư cảnh ru ư đời