Trăng Rụng Xuống Cầu

Trăng Rụng Xuống Cầu

Lời bài hát Trăng Rụng Xuống Cầu

Đóng góp bởi

Đêm nay bao con thuyền
Về đâu xuôi mái
Ai ca dưới trăng ngà gần xa vắng dài
Mái chèo khoan thai trên sông hai màu
Con thuyền về đâu
Ô hay sao trăng rụng xuống cầu
Vì đâu ô hay sao trăng rụng xuống cầu
Đêm nay bao con thuyền
Về ngang bến vắng
Cô em hát lên rằng
Dừng chân hỡi chàng
Hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu
Đừng vội về đâu trăng vui
Nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu trăng vui
Nên trăng rụng xuống cầu
Hỡi bao con đò
Đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ
Mang theo bóng cờ
Ngày về chiến thắng ánh trăng làm thơ
Hỡi trăng mơ màng
Sao trăng êm soi trên con thuyền nàng
Trăng soi đầu làng
Đợi thuyền chiến thắng sóng tách đôi hàng
Hò hò khoan hò hò huề
Say sưa chiến thắng về
Sau bao ngày mưa nắng
Hò hò khoan hò hò huề
Đêm nay cờ lộng gió
Muôn câu hò ngân dài
Ơ này anh Hai anh Ba
Thuyền anh lướt trên trăng ngà
Mà ơ này anh Tư anh Năm
Dừng tay ghé thăm thôn này
Đêm nay bao con thuyền
Về ngang bến vắng
Cô em hát lên rằng
Dừng chân hỡi chàng
Hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu
Đừng vội về đâu
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu trăng vui
Nên trăng rụng xuống cầu
Hỡi bao con đò
Đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ
Mang theo bóng cờ
Ngày về chiến thắng
Ánh trăng làm thơ
Hỡi trăng mơ màng
Sao trăng êm soi trên con thuyền nàng
Trăng soi đầu làng
Đợi thuyền chiến thắng
Sóng tách đôi hàng
Hò hò khoan hò hò huề
Say sưa chiến thắng về
Sau bao ngày mưa nắng
Hò hò khoan hò hò huề
Đêm nay cờ lộng gió
Muôn câu hò ngân dài
Ơ này anh Hai anh Ba
Thuyền anh lướt trên trăng ngà
Mà ơ này anh Tư anh Năm
Dừng tay ghé thăm thôn này
Đêm nay bao con thuyền
Về ngang bến vắng
Cô em hát lên rằng
Dừng chân hỡi chàng
Hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu
Đừng vội về đâu
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu trăng vui
Nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu trăng vui
Nên trăng rụng về đây