Trang Nhật Ký

Trang Nhật Ký

Lời bài hát Trang Nhật Ký

Đóng góp bởi

Giờ đây âm thầm
Bên trang nhật ký
Lắng xuôi tâm tư
Hoài mơ bóng ai
Xa ngàn
Và im nghe thời gian
Đi ngỡ ngàng
Lòng vấn vương gì
Mà buồn khi bước
Sang ngang
Một khi yêu dù
Xa nhau ngàn lối
Vẫn yêu trong tim
Và luôn nhớ nhau
Trong đời
Mà nay ôi giờ
Vu quy đến rồi
Nhật ký ôm vào lòng
Mà tiếc thương
Đầy vơi

Đâu ngờ
Ai se duyên tơ
Ai làm cho tan
Giấc mơ
Lỡ
Mong chờ
Xuôi nên bơ vơ
Xuôi tình yêu ra
Hững hờ
Để nay duyên buồn
Đưa sang mùa cưới
Bước lên xe hoa
Còn ngơ ngác trong
Xa vời
Thầm buông câu biệt nhau
Trong cõi đời
Nhật ký năm nào
Đành lòng đốt thôi
Người ơi

Đâu ngờ
Ai se duyên tơ
Ai làm cho tan
Giấc mơ
Lỡ
Mong chờ
Xuôi nên bơ vơ
Xuôi tình yêu ra
Hững hờ
Để nay duyên buồn
Đưa sang mùa cưới
Bước lên xe hoa
Còn ngơ ngác trong
Xa vời
Thầm buông câu biệt nhau
Trong cõi đời
Nhật ký năm nào
Đành lòng đốt thôi
Người ơi
Thầm buông câu biệt nhau
Trong cõi đời
Nhật ký năm nào
Đành lòng đốt thôi
Người ơi
Thầm buông câu biệt nhau
Trong cõi đời
Nhật ký năm nào
Đành lòng đốt thôi
Người ơi
Thầm buông câu biệt nhau
Trong cõi đời
Nhật ký năm nào
Đành lòng đốt thôi
Người ơi