Trăng Hờn Tủi

Trăng Hờn Tủi

Lời bài hát Trăng Hờn Tủi

Đóng góp bởi

Đêm sáng trăng
Anh đi dọc bờ sông
Anh đi dọc niềm thương
Nhìn trăng trên nước nổi
Buồn ơi quá đỗi
Buồn ơi quá đỗi
Từ khi em lấy chồng
Con nước trôi
Trong trăng lạnh đìu hiu
Anh cô quạnh tình yêu
Về đâu con nước hỡi
Làm sao nhắn gởi
Lòng anh gió thổi
Buồn ơi sao là buồn
Còn đâu mong chi có ngày
Em trở lại trên bến nước xưa
Bến nước xưa bóng trăng hờn tủi
Soi lạnh lùng
Soi lạnh lùng thui thủi mình anh
Hò ơ em đi lấy chồng
Em lấy chồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Đêm sáng trăng
Anh đi dọc bờ sông
Anh đi dọc niềm thương
Nhìn trăng trên nước nổi
Buồn ơi quá đỗi
Buồn ơi quá đỗi
Từ khi em lấy chồng
Con nước trôi
Trong trăng lạnh đìu hiu
Anh cô quạnh tình yêu
Về đâu con nước hỡi
Làm sao nhắn gởi
Lòng anh gió thổi
Buồn ơi sao là buồn
Còn đâu mong chi có ngày
Em trở lại trên bến nước xưa
Bến nước xưa bóng trăng hờn tủi
Soi lạnh lùng
Soi lạnh lùng thui thủi mình anh
Hò ơ em đi lấy chồng
Em lấy chồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng
Chim vào lồng biết thuở nào ra