Trái Tim Tôi Sẽ Gạt Tên Anh

Trái Tim Tôi Sẽ Gạt Tên Anh

Lời bài hát Trái Tim Tôi Sẽ Gạt Tên Anh

Đóng góp bởi

Giờ đây giọt máu trong tim
đã can khô hòa nước mắt
chan chung niềm đau
Vì khi yêu
tôi đã yêu rất thật lòng.
Người dối gian
không vui được lâu
rồi đến khi
không ai bên đời
thì ngươi ơi
Đừng trở về với tôi
Trái tim tôi
sẽ gạt tên anh…
Nhìn về nơi góc phố
sẽ thấy
căn phòng vắng tanh
lạnh lùng
Trong đó có tôi
bên gối chiếc âm thầm.
Một con tim vỡ nát
phút chốc
vì thấy anh đã đổi thay
Và tôi biết
anh không cần có tôi
Và tôi biết nơi ấy
người đã vui
trong vòng tay
cùng với ai
không còn nhớ tôi rồi.
Và tôi biết nơi ấy
hạnh phúc
đang vây đời anh.
Đành vậy thôi
một trái tim lẻ loi.
Thà anh đừng nói
anh yêu tôi làm chi
Thì trái tim tôi
không buồn đau,
Tại sao anh nỡ
lừa dối tôi
hỡi người,
Mình đã trao
cho nhau nụ hôn
Nồng ấm vui
sao nghe êm đềm,
Nay anh ra đi
còn đâu nữa.
Giờ đây giọt
máu trong tim
đã can khô
hòa nước mắt
chan chung niềm đau,
Vì khi yêu
tôi đã yêu
rất thật lòng.
Người dối gian
không vui được lâu
rồi đến khi
không ai bên đời,
Thì ngươi ơi
đừng trở về với tôi
Trái tim tôi
sẽ gạt tên anh…
Nhìn về nơi góc phố
sẽ thấy
căn phòng vắng tanh
lạnh lùng
Trong đó có tôi
bên gối chiếc âm thầm.
Một con tim vỡ nát
phút chốc
vì thấy anh đã đổi thay
Và tôi biết
anh không cần có tôi
Và tôi biết nơi ấy
người đã vui
trong vòng tay
cùng với ai
không còn nhớ tôi rồi.
Và tôi biết nơi ấy
hạnh phúc
đang vây đời anh.
Đành vậy thôi
một trái tim lẻ loi.
Thà anh đừng nói
anh yêu tôi làm chi
Thì trái tim tôi
không buồn đau
Tại sao anh nỡ
lừa dối tôi
hỡi người
Mình đã trao
cho nhau nụ hôn
Nồng ấm vui
sao nghe êm đềm,
Nay anh ra đi
còn đâu nữa.
Giờ đây giọt
máu trong tim
đã can khô
hòa nước mắt
chan chung niềm đau
Vì khi yêu
tôi đã yêu
rất thật lòng.
Người dối gian
không vui được lâu
rồi đến khi
không ai bên đời
Thì ngươi ơi
đừng trở về với tôi
Trái tim tôi
sẽ gạt tên anh…
Thà anh đừng nói
anh yêu tôi làm chi
Thì trái tim tôi
không buồn đau
Tại sao anh nỡ
lừa dối tôi
hỡi người
Mình đã trao
cho nhau nụ hôn
Nồng ấm ôi
sao nghe êm đềm,
Nay anh ra đi
còn đâu nữa.
Giờ đây giọt
máu trong tim
đã can khô
hòa nước mắt
chan chung niềm đau,
Vì khi yêu
tôi đã yêu
rất thật lòng.
Người dối gian
không vui được lâu
rồi đến khi
không ai bên đời,
Thì ngươi ơi
đừng trở về với tôi
Trái tim tôi
Nay sẽ gạt tên anh…