Trái Tim Không Ngủ Yên

Trái Tim Không Ngủ Yên

Lời bài hát Trái Tim Không Ngủ Yên

Đóng góp bởi

Nếu anh nói
Anh vẫn chưa yêu
Là thực ra
Anh đang dối mình
Còn anh nói
trót đã yêu em rồi
Là hình như
Anh đang dối em
Nếu anh nói
Anh vẫn chưa yêu
Là thực ra
Anh đang dối mình
Còn anh nói
trót đã yêu em rồi
Là hình như
Anh đang dối em
Rồi một ngày vắng em
Bước chân buồn tênh
Rồi một ngày nhớ em
Trái tim không ngủ yên
Thôi xin em hãy
Hờn dỗi như ngày
Mới quen nhau
Thôi xin em hãy
Hờ hững như là
Đã xa nhau
Nếu anh nói
Anh muốn xa em
Là thực ra
Anh mong rất gần
Còn anh nói
Đã muốn quên em rồi
Là trong tim anh
Luôn nhớ em
Nếu anh nói
Anh vẫn chưa yêu
Là thực ra
Anh đang dối mình
Còn anh nói
đã trót yêu em rồi
Là hình như
Anh đang dối em
Rồi một ngày vắng em
Bước chân buồn tênh
Rồi từng ngày nhớ em
Trái tim không ngủ yên
Thôi xin em hãy
Hờn dỗi như ngày
Mới quen nhau
Thôi xin em hãy
Hờ hững như là
Đã xa nhau
Nếu anh nói
Anh muốn xa em
Là thực ra
Anh mong rất gần
Còn anh nói
Đã muốn quên em rồi
Là trong tim anh
Luôn nhớ em