Trái Tim Khắc Tên Anh Và Em

Trái Tim Khắc Tên Anh Và Em

AXN

Lời bài hát Trái Tim Khắc Tên Anh Và Em

Đóng góp bởi

Đêm nay không có em
Đêm nay không ánh sao
Đêm nay anh với anh mà thôi
Một đêm ôi sao dài quá
Cho anh mơ giấc mơ về em
Và cho anh mơ thấy em
Ngồi bên anh đây
Cười đùa với anh
Và nghe từng tiếng yêu thương
Một mình anh thôi
Chỉ mình anh thôi
Và em sẽ yêu riêng anh suốt đời
Hứa một lời
Rằng anh vẫn chỉ yêu em
Vì anh đã hứa yêu em
Là sẽ yêu em
Mình em thôi em biết không
Vì anh đã hứa yêu em
Là mãi yêu em
Chỉ mong bên em suốt đời
Làm sao em hiểu cho anh
Rằng trái tim này
Đã ghi tên em mất rồi
Trái tim này anh đây
Đã lỡ khắc tên
Anh và em
Đêm nay không có em
Đêm nay không ánh sao
Đêm nay anh với anh mà thôi
Một đêm ôi sao dài quá
Cho anh mơ giấc mơ về em
Và cho anh mơ thấy em
Ngồi bên anh đây
Cười đùa với anh
Và nghe từng tiếng yêu thương
Một mình anh thôi
Chỉ mình anh thôi
Và em sẽ yêu riêng anh suốt đời
Hứa một lời
Rằng anh vẫn chỉ yêu em
Vì anh đã hứa yêu em
Là sẽ yêu em
Mình em thôi em biết không
Vì anh đã hứa yêu em
Là mãi yêu em
Chỉ mong bên em suốt đời
Làm sao em hiểu cho anh
Rằng trái tim anh
Đã ghi tên em mất rồi
Trái tim này anh đây
Đã lỡ khắc tên
Anh và em
Làm sao em hiểu cho anh
Rằng trái tim anh
Đã ghi tên em mất rồi
Trái tim này anh đây
Đã lỡ khắc tên
Anh và em