Trái Tim Đàn Ông

Trái Tim Đàn Ông

Lời bài hát Trái Tim Đàn Ông

Đóng góp bởi

Chia tay đi để
Khỏi ai buồn đau,
Chia tay rồi chẳng
Còn ai nợ gì.
Thôi chia tay để nước
Mắt ngừng rơi.
Chia tay đi để
Khỏi ai bận tâm,
Chia tay rồi là chấm
Dứt cuộc tình.
Thôi chia tay để
Còn là đàn ông.
Cuối cùng tôi vẫn thế,
Người tôi yêu đã rời xa tôi,
Vậy mà tôi vẫn thương,
Tôi vẫn yêu, vẫn đợi chờ.
Số kiếp này long đong
Bạc nghĩa vậy sao?
Trong cơn mơ tôi ngu ngơ,
Tôi bơ vơ tôi tuyệt vọng.
Trong men cay tôi như say,
Tôi lao đao cố quên niềm đau.
Tôi yêu em, tôi yêu em,
Tôi yêu em yêu thật nhiều.
Tôi yêu em, tôi yêu em,
Tôi yêu em để được gì đâu.
Tại sao em nỡ,
Nỡ cướp linh hồn
Của người đàn ông.
Tại sao em nỡ cho tôi
Mật ngọt hôm qua,
Rồi em đánh đổi trái tim
Của người đàn ông,
Mà em từng nói sẽ
Không rời xa người ơi.
Chia tay đi để
Khỏi ai buồn đau,
Chia tay rồi chẳng
Còn ai nợ gì.
Thôi chia tay để
Nước mắt ngừng rơi.
Chia tay đi để
Khỏi ai bận tâm,
Chia tay rồi là
Chấm dứt cuộc tình.
Thôi chia tay để
Còn là đàn ông.
Cuối cùng tôi vẫn thế,
Người tôi yêu đã rời xa tôi,
Vậy mà tôi vẫn thương,
Tôi vẫn yêu, vẫn đợi chờ.
Số kiếp này long đong
Bạc nghĩa vậy sao?
Trong cơn mơ tôi ngu ngơ,
Tôi bơ vơ tôi tuyệt vọng.
Trong men cay tôi như say,
Tôi lao đao cố quên niềm đau.
Tôi yêu em, tôi yêu em,
Tôi yêu em yêu thật nhiều.
Tôi yêu em, tôi yêu em,
Tôi yêu em để được gì đâu.
Tại sao em nỡ,
Nỡ cướp linh hồn
Của người đàn ông.
Tại sao em nỡ cho tôi
Mật ngọt hôm qua,
Rồi em đánh đổi trái tim
Của người đàn ông,
Mà em từng nói sẽ
Không rời xa người ơi.
Chia tay đi để
Khỏi ai buồn đau,
Chia tay rồi chẳng
Còn ai nợ gì.
Thôi chia tay để
Nước mắt ngừng rơi.
Chia tay đi để
Khỏi ai bận tâm,
Chia tay rồi là
Chấm dứt cuộc tình.
Thôi chia tay để
Còn là đàn ông.