Trái Tim Buồn

Trái Tim Buồn

Lời bài hát Trái Tim Buồn

Đóng góp bởi

Người yêu hỡi
Có biết
Bước chân anh
Như đang rã rời
Người yêu hỡi
Có biết
Trái tim anh
Buồn đau
Ngồi nơi đây
Anh mơ
Mơ có em đang
đùa vui cùng anh
Nhẹ nhàng như ru
Bên tai khúc hát
Em yêu ngày xưa
Người yêu hỡi
Có nhớ
Tiếng yêu thương
Ta trao đến người
Người yêu hỡi
Có nhớ ấm êm
đôi vòng tay
Mà giờ đây
Còn đâu năm tháng
Bên nhau tình yêu
đậm sâu
Còn gì cho nhau
Hỡi em
Khi vắng xa em
Suốt đời
Sao em nỡ vội quên
Cho cõi lòng anh
Xót xa cô đơn
Héo mòn
Vì sao em nỡ lìa xa
Chia cắt tình ta
Cho lòng anh vương
Sầu nhớ
Tìm nơi đâu
Môi hôn tha thiết
Hôm nao
Tìm nơi đâu tin yêu
Nay đã chôn sâu
Tìm nơi đâu yên vui
Tìm nơi đâu em ơi
Tìm nơi đâu
Dấu yêu ngày sau
Tìm nơi đâu cho nhau
Trăng sáng đêm thâu
Tìm nơi đâu cho nhau
Lấp lánh ánh sao
Tìm nơi đâu hỡi em
Một làn hơi ấm
Mỗi khi đông về
Người yêu hỡi
Có biết
Bước chân anh
Như đang rã rời
Người yêu hỡi
Có biết
Trái tim anh
Buồn đau
Ngồi nơi đây anh mơ
Mơ có em
đang đùa vui
Cùng anh
Nhẹ nhàng như ru
Bên tai khúc hát
Em yêu ngày xưa
Người yêu hỡi
Có nhớ
Tiếng yêu thương
Ta trao đến người
Người yêu hỡi
Có nhớ
ấm êm đôi vòng tay
Mà giờ đây
Còn đâu năm tháng
Bên nhau
Tình yêu đậm sâu
Còn gì cho nhau
Hỡi em khi vắng
Xa em suốt đời
Sao em nỡ vội quên
Cho cõi lòng anh
Xót xa
Cô đơn héo mòn
Vì sao em nỡ lìa xa
Chia cắt tình ta
Cho lòng anh vương
Sầu nhớ
Tìm nơi đâu
Môi hôn tha thiết
Hôm nao
Tìm nơi đâu tin yêu
Nay đã chôn sâu
Tìm nơi đâu yên vui
Tìm nơi đâu em ơi
Tìm nơi đâu
Dấu yêu ngày sau
Tìm nơi đâu cho nhau
Trăng sáng đêm thâu
Tìm nơi đâu cho nhau
Lấp lánh ánh sao
Tìm nơi đâu hỡi em
Một làn hơi ấm
Mỗi khi đông về
Tìm nơi đâu
Môi hôn tha thiết
Hôm nao
Tìm nơi đâu tin yêu
Nay đã chôn sâu
Tìm nơi đâu yên vui
Tìm nơi đâu em ơi
Tìm nơi đâu
Dấu yêu ngày sau
Tìm nơi đâu cho nhau
Trăng sáng đêm thâu
Tìm nơi đâu cho nhau
Lấp lánh ánh sao
Tìm nơi đâu hỡi em
Một làn hơi ấm
Mỗi khi đông về
Tìm nơi đâu hỡi em
Một làn hơi ấm
Mỗi khi đông về