Trái Tim Bên Lề

Trái Tim Bên Lề

Lời bài hát Trái Tim Bên Lề

Đóng góp bởi

Em đã biết bao ngày bên em
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
Nhưng em vẫn
Ngây thơ không biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời
Anh đã thấy bao người yêu em
Tim anh đã
Nhức nhối thinh lặng bên em
Nhìn em yêu
Tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim em đã trót trao ai rồi
Tình yêu giấu kín
Cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em không nói
Nên câu nói chi đây
Lòng xót xa đi bên đời em
Và thấy em chịu nhiều đắng cay
Mà tim anh đây
Vì yêu em nên đau rã rời
Vì em đã trót yêu ai
Em mãi tình không nhận ra
Tình yêu anh đã
Trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau
Vì biết em chẳng hề biết đâu
Tình yêu anh đã cho em rồi
Em đã biết bao ngày bên em
Là anh đã
Có bấy nhiêu ngày yêu em
Nhưng em vẫn
Ngây thơ không biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời
Anh đã thấy bao người yêu em
Tim anh đã
Nhức nhối thinh lặng bên em
Nhìn em yêu
Tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim em đã trót trao ai rồi
Tình yêu giấu kín
Cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em không nói
Nên câu nói chi đây
Lòng xót xa đi bên đời em
Và thấy em chịu nhiều đắng cay
Mà tim anh đây
Vì yêu em nên đau rã rời
Vì em đã trót yêu ai
Em mãi tình không nhận ra
Tình yêu anh đã
Trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau
Vì biết em chẳng hề biết đâu
Tình yêu anh đã cho em rồi
Vì em đã trót yêu ai
Em mãi tình không nhìn ra
Tình yêu anh đã
Trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau
Vì biết em chẳng hề biết đâu
Tình yêu anh đã cho em rồi