Trai Tài Gái Sắc

Trai Tài Gái Sắc

Lời bài hát Trai Tài Gái Sắc

Đóng góp bởi

Nhất trai làng
Anh công tử hào hoa
Nhất gái quê
Em khuê các con nhà
Tròn đôi tám
Nàng là bông bưởi trắng
Tròn đôi chín
Chàng môđen rất lẳng
Đôi trai tài gái sắc
Kém chi ai
Đôi trai tài gái sắc
Kém chi ai
Anh nhất làng trong
Còn em nhất làng ngoài
Tiếng vang đồn
Anh công tử giàu sang
Tiếng cũng vang
Em cô út hột xoàn
Nhà anh có
Ruộng cò bay thẳng cánh
Nhà em có
Vườn trái cây rất bảnh
Đôi trai tài gái sắc
Kém chi ai
Dân đôi làng mong
Đám cưới lai rai
Trai thết bò dê
Còn gái thết lợn gà
Trai tài gái sắc
Trai tài gái sắc
Đám cưới thiệt vui ghê
Trăm thuyền đuôi tôm
Năm mươi giò lái
Rước dâu rộn ràng
Tưng bừng pháo nổ
Bia rượu cũng nổ
Tiếng trống nhạc vang lên
Ăn mừng uyên ương
Năm trăm con gà trống
Sáu trăm con vịt cồ
Nhất trai làng
Anh công tử chịu chơi
Nhất gái quê
Em tươi mát trên đời
Nhà anh có
Ruộng vườn trâu bò lắm
Thì đâu xá
Chuyện tốn hao vất vả
Năm trăng mật
Đi khắp thế gian chơi
Sau trăng mật
Ta vẫn cứ rong chơi
Anh nhất hành tinh
Còn em nhất trần đời
Nhất trai làng
Anh công tử hào hoa
Nhất gái quê
Em khuê các con nhà
Tròn đôi tám
Nàng là bông bưởi trắng
Tròn đôi chín
Chàng môđen rất lẳng
Đôi trai tài gái sắc
Kém chi ai
Đôi trai tài gái sắc
Kém chi ai
Anh nhất làng trong
Còn em nhất làng ngoài
Tiếng vang đồn
Anh công tử giàu sang
Tiếng cũng vang
Em cô út hột xoàn
Nhà anh có
Ruộng cò bay thẳng cánh
Nhà em có
Vườn trái cây rất bảnh
Đôi trai tài gái sắc
Kém chi ai
Dân đôi làng mong
Đám cưới lai rai
Trai thết bò dê
Còn gái thết lợn gà
Trai tài gái sắc
Trai tài gái sắc
Đám cưới thiệt là vui ghê
Trăm thuyền đuôi tôm
Năm mươi giò lái
Rước dâu rộn ràng
Tưng bừng pháo nổ
Bia rượu cũng nổ
Tiếng trống nhạc vang lên
Ăn mừng uyên ương
Năm trăm con gà trống
Sáu trăm con vịt cồ
Nhất trai làng
Anh công tử chịu chơi
Nhất gái quê
Em tươi mát trên đời
Nhà anh có
Ruộng vườn trâu bò lắm
Thì đâu xá
Chuyện tốn hao vất vả
Năm trăng mật
Đi khắp thế gian chơi
Sau trăng mật
Ta vẫn cứ rong chơi
Anh nhất hành tinh
Còn em nhất trần đời
Sau trăng mật
Ta vẫn cứ rong chơi
Anh nhất hành tinh
Còn em nhất trần đời
Sau trăng mật
Ta vẫn cứ rong chơi
Anh nhất hành tinh
Còn em nhất trần đời