Trách Ai Vô Tình

Trách Ai Vô Tình

Xem MV bài hát

Lời bài hát Trách Ai Vô Tình

Đóng góp bởi

Bạn tình ơi
Dẫu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông lững lờ trôi
Con thuyền sóng đưa xa bờ
Tại vì ai
Mà duyên
Ta lỡ
Nói gì cũng thôi
Ai đã quên ta
Mà cớ sao ta còn thương
Trách ai quên tình
Bao ngày
Chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người
Nên giờ
Dang dở đời ta
Bậu mình ơi
Ví dậu lỡ xa nhau rồi
Dù bao trắc trở
Xin người chớ quên câu thề
Chuyện tình xưa
Dù sao
Đi nữa
Cũng là giấc mơ
Hơi ấm con tim
Để tháng
Năm thôi lạnh câm
Nếu xưa đôi mình
Chưa lần
Đường quê chung lối
Nếu xưa không hẹn
Bây giờ
Đâu làm khổ nhau
Bạn tình ơi
Dẫu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông lững lờ trôi
Con thuyền sóng đưa xa bờ
Tại vì ai
Mà duyên
Ta lỡ
Nói gì cũng thôi
Ai đã quên ta
Mà cớ sao ta còn thương
Trách ai quên tình
Bao ngày
Chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người
Nên giờ
Dang dở đời ta
Bậu mình ơi
Dí dầu lỡ xa nhau rồi
Dù bao trắc trở
Xin người chớ quên câu thề
Chuyện tình xưa
Dù sao
Đi nữa
Cũng là giấc mơ
Hơi ấm con tim
Để tháng
Năm thôi lạnh câm
Nếu xưa đôi mình
Chưa lần
Đường quê chung lối
Nếu xưa không hẹn
Bây giờ
Đâu làm khổ nhau
Nếu xưa đôi mình
Không cùng
Đường quê chung lối
Nếu xưa không hẹn
Bây giờ
Đâu làm khổ nhau
Nếu xưa đôi mình
Chưa lần
Đường quê chung lối
Nếu xưa không hẹn
Bây giờ
Đâu làm khổ nhau