Trách Ai Bây Giờ

Trách Ai Bây Giờ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Trách Ai Bây Giờ

Đóng góp bởi

Em sang giàu
Anh thì nghèo khó
ước mơ nhiều
để giờ lao đao
Hỏi trời cao
Vì sao đã an bài
Tơ duyên se mối
Chưa gì lìa xa
Duyên đôi mình
ân tình bằng non
Trái tim này
Suốt đời yêu anh
Nào ngờ đâu
Tình ta sớm phai màu
Ai gieo ngang trái
Cho mình lìa xa
Thân em con gái
Phải vâng theo lời mẹ cha.
Phận nghèo
Anh rớt trái mồng tơi
Đừng anh ơi
Xin chớ nên nói nặng lời
Bọt bèo
Nên đời mãi ngược xuôi
Ai quên lời
Ai nào bỏ bạn tình ơi
Chạnh lòng
Tôi khóc trái mồng tơi
Còn riêng em
Khóc thương số phận mình
Đành lòng
Một đời ôm nhớ mong
Nhớ mong anh nhiều
Em càng xót xa nhiều
Làm sao dám trách
Khi lòng em luôn thủy chung
Chữ hiếu lo tròn
Nên em phải xa
Cách anh muôn trùng
đâu còn trông thấy nhau
Em không cần cao sang
Nhưng cha mẹ can ngăn
Không cho được bên anh
Chim quyên giờ lẻ loi
Cam đành thôi
Duyên đôi mình
ân tình bằng non
Trái tim này
Suốt đời yêu anh
Nào ngờ đâu
Tình ta sớm phai màu
Ai gieo ngang trái
Cho mình lìa xa
Thân em con gái
Phải vâng theo lời mẹ cha
Phận nghèo
Anh rớt trái mồng tơi
Đừng anh ơi
Xin chớ nên nói nặng lời
Bọt bèo
Nên đời mãi ngược xuôi
Ai quên lời
Ai nào bỏ bạn tình ơi
Chạnh lòng
Tôi khóc trái mồng tơi
Còn riêng em
Khóc thương số phận mình
Đành lòng
Một đời ôm nhớ mong
Nhớ mong anh nhiều
Em càng xót xa nhiều
Làm sao dám trách
Khi lòng em luôn thủy chung
Chữ hiếu lo tròn
Nên em phải xa
Cách anh muôn trùng
đâu còn trông thấy nhau
Em không cần cao sang
Nhưng cha mẹ can ngăn
Không cho được bên anh
Chim quyên giờ lẻ loi
Cam đành thôi