Lời bài hát Trách Ai Bây Giờ

Đóng góp bởi

Em sang giàu anh thì nghèo khó
Ước mơ nhiều để giờ lao đao
Hỏi trời cao vì sao đã an bày
Tơ duyên se mối chưa gì lìa xa
Duyên đôi mình ân tình bằng non
Trái tim này suốt đời yêu anh
Nào ngờ đâu tình ta sớm phai màu
Ai gieo ngang trái cho mình lìa xa
Thân em con gái
Phải vâng theo lời mẹ cha
Phận nghèo anh rớt trái mồng tơi
Đừng anh ơi xin chớ nói nặng lời
Bọt bèo nên đời mãi ngược xuôi
Ai quên lời ai nào bỏ bạn tình ơi
Chạnh lòng anh khóc trái mồng tơi
Còn riêng em khóc thương số phận mình
Đành lòng một đời ôm nhớ mong
Nhớ mong anh nhiều
Em càng xót xa nhiều
Làm sao dám trách
Khi lòng em luôn thủy chung
Chữ hiếu lo tròn
Nên em phải xa cách anh muôn trùng
Đâu còn trông thấy nhau
Em không cần cao sang
Nhưng cha mẹ can ngăn
Không cho được bên anh
Chim quyên giờ lẻ loi cam đành thôi
Duyên đôi mình ân tình bằng non
Trái tim này suốt đời yêu anh
Nào ngờ đâu tình ta sớm phai màu
Ai gieo ngang trái cho mình lìa xa
Thân em con gái
Phải vâng theo lời mẹ cha
Phận nghèo anh rớt trái mồng tơi
Đừng anh ơi xin chớ nói nặng lời
Bọt bèo nên đời mãi ngược xuôi
Ai quên lời ai nào bỏ bạn tình ơi
Chạnh lòng anh khóc trái mồng tơi
Còn riêng em khóc thương số phận mình
Đành lòng một đời ôm nhớ mong
Nhớ mong anh nhiều
Em càng xót xa nhiều
Làm sao dám trách
Khi lòng em luôn thủy chung
Chữ hiếu lo tròn
Nên em phải xa cách anh muôn trùng
Đâu còn trông thấy nhau
Em không cần cao sang
Nhưng cha mẹ can ngăn
Không cho được bên anh
Chim quyên giờ lẻ loi cam đành thôi