Trả Tự Do Cho Nhau

Trả Tự Do Cho Nhau

Lời bài hát Trả Tự Do Cho Nhau

Đóng góp bởi

Trả tự do cho nhau
Để rồi từ đây xa nhau
Và ngày mai chẳng ai nợ ai
Vì 1 trong 2 ta
Không vì tình yêu hôm qua
Mà vương vấn làm phiền đến nhau
Trả tự do cho nhau
Để lòng này thôi thương đau
Vì nhận ra trái tim anh đổi thay
Chuyện tình yêu hôm nay
Như là 1 cuốn phim buồn
Và kết thúc thật nhìu đắng cay
Trái tim người thay đổi
Bao ngày qua em có hay
Mãi tôn thờ hạnh phúc
Trong vòng tay em chẳng ngờ
Đó chỉ là đùa vui anh tạo ra
Trước mắt em thôi
Vậy mà em đã quá tin vào anh
Cuốn flim buồn kết thúc
Em nhận ra mình cũng chỉ là
Đóng vai phụ trong đó
Để rồi anh đùa vui thế thôi
Khóc chi nhìêu cũng thế khi mà anh
Không biết trân trọng
Cuộc tình kia vai chính không là em
Thì đành thôi
Anh hãy ra đi
Trả tự do cho nhau
Để lòng này thôi thương đau
Vì nhận ra trái tim anh đổi thay
Chuyện tình yêu hôm nay
Như là 1 cuốn phim buồn
Và kết thúc thật nhìu đắng cay
Trái tim người thay đổi
Bao ngày qua em có hay
Mãi tôn thờ hạnh phúc
Trong vòng tay em chẳng ngờ
Đó chỉ là đùa vui anh tạo ra
Trước mắt em thôi
Vậy mà em đã quá tin vào anh
Cuốn flim buồn kết thúc
Em nhận ra mình cũng chỉ là
Đóng vai phụ trong đó
Để rồi anh đùa vui thế thôi
Khóc chi nhìêu cũng thế khi mà anh
Không biết trân trọng
Cuộc tình kia vai chính không là em
Trái tim người thay đổi
Bao ngày qua em có hay
Mãi tôn thờ hạnh phúc
Trong vòng tay em chẳng ngờ
Đó chỉ là hư vô anh tạo ra
Trước mắt em thôi
Vậy mà em đã quá tin vào anh
Cuốn flim buồn kết thúc
Em nhận ra mình cũng chỉ là
Đóng vai phụ trong đó
Để rồi anh đùa vui thế thôi
Khóc chi nhìêu cũng thế khi mà anh
Không biết trân trọng
Cuộc tình kia vai chính không là em
Thì đành thôi
Anh hãy ra đi