Lời bài hát Trả Lại Em

Đóng góp bởi

Trả lại anh đêm dài
Chung đôi bóng
Dưới trăng sao.
Trả lại anh con đường
In bóng mát
Của ngày nào.
Trả lại em ánh đèn
Công viên đó
Dưới mưa bay
Những đêm chủ nhật
Nghe phố phường
Khua gót.. giầy.
Trả lại anh ân tình
Xa xưa đó
Dưới trăng sao
Trả lại anh đôi vòng tay
Âu yếm nụ cười... trao ...
Trả lại em kỷ niệm
Yêu thương đó
Sống bên nhau
Đến nay trở thành
Xa cách rồi còn đâu.
Người đã ...
Ra đi không thấy về
Tình yêu ..
Chôn sâu trong lặng lẻ
Còn chăng
Bao đớn đau.
Lệ rơi đêm nhớ nhau.
Ngày vui xưa đã tàn
Như nắng..... chiều.........
Để rồi đêm nay buồn
Trông xa vắng
Nhớ mong ai
Người đã quên ta rồi
Sao ta vẫn còn chờ.. mong ...
Và nhìn áng mây chiều
Tan theo ánh mắt đăm chiêu
Dẫu trong chuỗi ngày
Ôm nỗi buồn quạnh.. hiu....
Trả lại anh ân tình
Xa xưa đó
Dưới trăng sao
Trả lại anh đôi vòng tay
Âu yếm nụ cười... trao ...
Trả lại em kỷ niệm
Yêu thương đó
Sống bên nhau
Đến nay trở thành
Xa cách rồi còn đâu.
Người đã ...
Ra đi không thấy về
Tình yêu ..
Chôn sâu trong lặng lẻ
Còn chăng
Bao đớn đau.
Lệ rơi đêm nhớ nhau.
Ngày vui xưa đã tàn
Như nắng..... chiều.........
Để rồi đêm nay buồn
Trông xa vắng
Nhớ mong ai
Người đã quên ta rồi
Sao ta vẫn còn chờ.. mong ...
Và nhìn áng mây chiều
Tan theo ánh mắt đăm chiêu
Dẫu trong chuỗi ngày
Ôm nỗi buồn quạnh.. hiu....
Và nhìn áng mây chiều
Tan theo ánh mắt đăm chiêu
Dẫu trong chuỗi ngày
Ôm nỗi buồn quạnh.. hiu....