Tôn Thờ Một Tình Yêu

Tôn Thờ Một Tình Yêu

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tôn Thờ Một Tình Yêu

Đóng góp bởi

Từng năm tháng vô tình
Vì người yêu dối gian mình
Có lúc con tim ta
Như lặng thinh
Người cất bước ra đi
Từng đêm ta khóc chia ly
Biết đến bao lâu
Ta thôi mộng mơ
Lòng ta mãi tôn thờ
Tình yêu này đến bao giờ
Dẫu biết em nay
Không quay về đây
Nhiều khi muốn hỏi lòng
Tại sao ta mãi hy vọng
Ước muốn bên em
Ta như ngày xưa
Tình tan vỡ
Thôi từ đây
ân tình cũng
Như làn mây
Cứ trôi hoài
Cứ phiêu du
Như tình em xa mãi
Tình tan vỡ
Thôi người ơi
Nhớ làm gì
Và chờ gì nữa
Thế nhưng sao
Lòng vẫn không thể
Quên được người
Người yêu hỡi
Bao lệ rơi
Lúc đêm về
Lặng thầm cay đắng
Chỉ riêng anh
Bước đơn côi
Và nước mắt rơi
Từng đêm
Người yêu hỡi
Sao lòng anh
Mãi không quên
Dù tình đã hết
Cứ trông mong
Cứ yêu thương
Về em
Từng năm tháng vô tình
Vì người yêu
Dối gian mình
Có lúc con tim ta
Như lặng thinh
Người cất bước ra đi
Từng đêm ta
Khóc chia ly
Biết đến bao lâu
Ta thôi mộng mơ
Lòng ta mãi tôn thờ
Tình yêu này đến bao giờ
Dẫu biết nay em
Sẽ không về đây
Nhiều khi muốn hỏi lòng
Tại sao ta mãi hy vọng
Ước muốn bên em
Ta như ngày xưa
Tình tan vỡ
Thôi từ đây
ân tình cũng
Như làn mây
Cứ trôi hoài
Cứ phiêu du
Như tình em xa mãi
Và tình tan vỡ
Thôi người ơi
Nhớ làm gì
Và chờ gì nữa
Thế nhưng sao
Lòng vẫn không thể
Quên được người
Người yêu hỡi
Bao lệ rơi
Lúc đêm về
Lặng thầm cay đắng
Chỉ riêng anh
Bước đơn côi
Trong từng đêm
Hoang vắng
Người yêu hỡi
Sao lòng anh
Mãi không quên
Dù tình đã hết
Cứ trông mong
Cứ yêu thương
Về em
Và tình tan vỡ
Thôi từ đây
Những ân tình
Cũng như làn mây
Cứ trôi hoài
Cứ phiêu du
Như tình em xa mãi
Tình tan vỡ
Thôi người ơi
Nhớ làm gì
Và chờ gì nữa
Thế nhưng sao
Lòng vẫn không thể
Quên được người
Thế nhưng sao
Lòng vẫn không
Thể quên được người