Tôi sẽ về

Tôi sẽ về

Lời bài hát Tôi sẽ về

Đóng góp bởi

Tôi sẽ về khi mùa
Xuân đơm hoa trước ngõ
Để em gái nhỏ vẫn thơ ngây
Tóc thôi biếng chải vì đợi chờ
Đêm yên giấc ngủ cơn mơ dỗ ngọt
Cho môi em đẹp mùa xuân
Tôi sẽ về thăm lại dòng sông
Con phố cũ
Ngày xưa có lần chiến tranh qua
Những đôi mắt buồn lệ nhạt nhòa
Xuân không pháo nổ
Xuân không áo màu
Không nụ cười đưa duyên
Bao năm chinh chiến
Góp mòn nẻo gần xa
Lòng vẫn mơ ngày
Quê hương nắng đẹp
Trẻ thơ vui tiếng cười
Xuân rộn rạng Xuân về nơi nơi
Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ
Nhặt hoa lót từng bước em đi
Nếu chân có mỏi vì đường dài
Xin yên giấc ngủ đêm
Xuân gió thoảng
Ru mộng tròn môi em...!!!
Tôi sẽ về khi mùa
Xuân đơm hoa trước ngõ
Để em gái nhỏ vẫn thơ ngây
Tóc thôi biếng chải vì đợi chờ
Đêm yên giấc ngủ cơn mơ dỗ ngọt
Cho môi em đẹp mùa xuân
Tôi sẽ về thăm lại dòng sông
Con phố cũ
Ngày xưa có lần chiến tranh qua
Những đôi mắt buồn lệ nhạt nhòa
Xuân không pháo nổ
Xuân không áo màu
Không nụ cười đưa duyên
Bao năm chinh chiến
Góp mòn nẻo gần xa
Lòng vẫn mơ ngày
Quê hương nắng đẹp
Trẻ thơ vui tiếng cười
Xuân rộn rạng Xuân về nơi nơi
Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ
Nhặt hoa lót từng bước em đi
Nếu chân có mỏi vì đường dài
Xin yên giấc ngủ đêm
Xuân gió thoảng
Ru mộng tròn môi em...!!!