Tôi Yêu Long An

Tôi Yêu Long An

Lời bài hát Tôi Yêu Long An

Đóng góp bởi

Tôi yêu Long An
Như lúa trổ trên đồng
Như một dòng sông
Đôi bờ Vàm Cỏ Đông
Tôi yêu Long An
Có một người con gái
Áo trắng sân trường
Cùng lớp với Long An....
Tôi yêu Long An
Yêu nhất ở nụ cười
Yêu cả ngọt ngào
Thắm cả dòng miền tây
Tôi yêu Long An
Thương mưa rơi Tân Trụ
Đức Hòa Đức Huệ
Thành phố ánh... đèn... vàng...
Cây lúa non
Thương mưa rơi rớt nhiều
Anh nhớ em
Long An vẫn thấy.. buồn
Xa cách xa
Tương lai ta vẫn.. chờ...
Tay nắm tay
Trên chuyến đò quê.. hương
Em có nghe
Ai hát lý chiều chiều
Trên bến sông
Em đã khóc thật nhiều
Đêm tiễn đưa
Anh đã nói một lời
Ngày anh về
Hai đứa mình thành.. đôi....
Tôi yêu Long An
Yêu nhất ở nụ cười
Yêu cả ngọt ngào
Thắm cả dòng miền tây
Tôi yêu Long An
Thương mưa rơi Tân Trụ
Đức Hòa Đức Huệ
Thành phố ánh... đèn... vàng...
Cây lúa non
Thương mưa rơi rớt nhiều
Anh nhớ em
Long An vẫn thấy buồn
Xa cách xa
Tương lai ta vẫn chờ
Tay nắm tay
Trên chuyến đò quê hương
Em có nghe
Ai hát lý chiều chiều
Trên bến sông
Em đã khóc thật nhiều
Đêm tiễn đưa
Anh đã nói một lời
Ngày anh về
Hai đứa mình thành.. đôi....
Đêm tiễn đưa
Anh đã nói một lời
Ngày anh về
Hai đứa mình thành.. đôi....
Đêm tiễn đưa
Anh đã nói một lời
Ngày anh về
Hai đứa mình thành.. đôi....
Đêm tiễn đưa
Anh đã nói một lời
Ngày anh về
Hai đứa mình thành.. đôi....