Tội Tình

Tội Tình

Lời bài hát Tội Tình

Đóng góp bởi

Sao em bỏ ra đi
Anh nào có tội tình gì
Sao em bỏ ra đi
Anh nào có lới lầm chi
Sao em bỏ ra đi
để anh thương nhớ hoài
ôm kỷ niệm
Buồn lên mấy nẻo
Hẹn hò em biết không
Sương khuya lạnh đôi vai
đi về thui thủi một mình
ưu tư nặng con tim
Anh buồn thao thức cả đêm
Sao em bỏ ra đi
Bỏ quên anh giữa
Dòng đời ôm buồn
Giờ đây mất nhau rồi
Tình này mồ côi
Trong bơ vơ
Trong nỗi đau bùi
Anh chợt biết rằng
Tội anh nghèo
Rớt trái mồng tơi
Mà trèo cao
Vướng sợi tình rồi
Nên té giữa đời
ôm trái sầu buồn đơn côi
Anh mang tội si mê
Nên đường yêu lạc nẻo về
Anh mang tội yêu em
Khi đời anh trắng bàn tay
Nay em bỏ ra đi
đèn đêm hiu hắt sầu
Nay anh buồn
Buồn lên mấy nẻo
đường tình buồn nào nguôi
Sương khuya lạnh đôi vai
đi về thui thủi một mình
ưu tư nặng con tim
Anh buồn thao thức cả đêm
Sao em bỏ ra đi
Bỏ quên anh giữa
Dòng đời ôm buồn
Giờ đây mất nhau rồi
Tình này mồ côi
Trong bơ vơ
Trong nỗi đau bùi
Anh chợt biết rằng
Tội anh nghèo
Rớt trái mồng tơi
Mà trèo cao
Vướng sợi tình rồi
Nên té giữa đời
ôm trái sầu buồn đơn côi
Anh mang tội si mê
Nên đường yêu lạc nẻo về
Anh mang tội yêu em
Khi đời anh trắng bàn tay
Nay em bỏ ra đi
đèn đêm hiu hắt sầu
Nay anh buồn
Buồn lên mấy nẻo
đường tình buồn nào nguôi
Nay em bỏ ra đi
đèn đêm hiu hắt sầu
Nay anh buồn
Buồn lên mấy nẻo
đường tình buồn nào nguôi