Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Đóng góp bởi

Tôi thấy lặng lẽ
Vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy
Tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thơi
Như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
Tôi thấy hạnh phúc
Bên kia đồi
Gọi những bình yên
Nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm
Sao vời vợi
Tuổi thanh xuân
Cũng như mây trời
Lối về quanh co
Chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo
Rồi bỗng mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng
ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình
Giấc mơ trong lành
Tôi thấy lặng lẽ
Vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy
Tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thơi
Như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
Tôi thấy hạnh phúc
Bên kia đồi
Gọi những bình yên
Nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm
Sao vời vợi
Tuổi thanh xuân
Cũng như mây trời
Lối về quanh co
Chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo
Rồi bỗng mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng
ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình
Giấc mơ trong lành
Tôi thấy lặng lẽ
Vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy
Tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thơi
Như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
Dần dần cứ xa rời tôi