Tôi Sẽ Không Yêu

Tôi Sẽ Không Yêu

Lời bài hát Tôi Sẽ Không Yêu

Đóng góp bởi

Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng,
Khi yêu đừng chớ tin vội vã
Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa,
Sao tôi vội quá yêu thật lòng?
Nước mắt không buồn vì hay nói với tôi rằng,
Khi yêu là khổ đau ngọt đắng
Đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu,
Tôi mang lầm lỡ theo một đời!
Tôi đã tin người rồi quen
Lỡ yêu mới hay tình là hố sâu
Sao em dối gian làm chi
Nếu có ước mơ, thì tôi ước một điều
Tôi sẽ không yêu trọn đời.
Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng,
Khi yêu đừng chớ tin vội vã
Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa,
Sao tôi vội quá yêu thật lòng?
Nước mắt không buồn vì hay nói với tôi rằng,
Khi yêu là khổ đau ngọt đắng
Đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu,
Tôi mang lầm lỡ theo một đời!
Tôi đã tin người rồi quen
Lỡ yêu mới hay tình là hố sâu
Sao em dối gian làm chi
Nếu có ước mơ, thì tôi ước một điều
Tôi sẽ không yêu trọn đời.
Tôi đã tin người rồi quen
Lỡ yêu mới hay tình là hố sâu
Sao em dối gian làm chi
Nếu có ước mơ, thì tôi ước một điều