Tôi Rap Về Cuộc Đời

Tôi Rap Về Cuộc Đời

Lời bài hát Tôi Rap Về Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Ver 1 đây là cuộc đời...chứ không phải là cuộc chơi sống gió bao phen.... nhiều thứ phải nghỉ gợi anh em tương tàn chạy theo đương đại thằng muốn nổi tiếng phải làm để bương Trãi có thằng thất bại nó cũng phải tự đứng lên những việc nó làm nó muốn nhiều người biết đến nó từng tâm sự về cuộc đời của nó chịu bao khó khăn và những ngày trời trở gió nó phải đi làm vì những thứ nó muốn có lúc nó có được thì lại muốn buông bỏ bao nhiêu áp lực phải đè nặng lên đôi vai đời trai sương gió nó không biết phải tin ai lúc nó nghèo khó thì không ai lo cho lúc nó giàu sang thì nhiều người dòm ngó thị phi ngoài kia nó vẫn bỏ ngoài tai vì cuộc đời này không nhận biết được ngày mai ver 2 cuộc đời quá Bạc..... là bản nhạc muốn được viết nên nhiều người chỉ trích vì hát hát không để đúng tên và tao vẫn vẫn là tao... không được nhiều người biết đến tạo sự chú ý... để nhiều người họ biết tên muốn sống bình thường... nhưng lòng tham người không đấy những việc tao làm.... mà người đời họ không thấy giếng sâu thâm thẩm...tao là người ở trong đấy muốn bước ra ngoài.... viết sự thật trên trang giấy đã từng ước rằng....mình sẽ làm một thần tượng nhiều người tung hô... nhưng chỉ là trong tưởng tượng tao vẫn đi làm... đó là công việc hàng ngày nghĩ chân một chút.... mà đã hết một ngày dài tao làm công nhân.... chứ không phải là công tử họ ngồi ăn bám.... còn tao thì phải tự tự làm tự ăn.... tự kiếm tiền bằng đôi tay nhìn lên trời cao...tao không biết mình là