Tối Nay

Tối Nay

Lời bài hát Tối Nay

Đóng góp bởi

Tối nay mưa lại rơi
Vẫn đây một mình tôi
Ngỡ như tiếng em đang
Về trong gió
Đêm ơi đừng lặng lẽ
Sương ơi đừng vương khẽ
Lên đôi mắt người
Những khi em lẻ loi
Có còn nghĩ đến tôi
Hỡi em yêu ơi đừng quên giây phút này
Mây ơi xin đừng bay
Mưa ơi ngưng đoạ đày
Làm cơn mơ tôi cũng hao gầy
Tôi sợ đêm tối lắm
Sợ một ngày xa xăm
Không còn được nghe tiếng
Gọi nơi em trong đêm
Làm sao để sống
Những ngày dài không em
Thời gian ơi
Xin hãy xoá bao mệt nhoài nơi em
Ngày không có em mưa như nặng thêm
Bàn chân quên con đường quen
Chúng ta từng đi
Này người yêu ơi
Làm sao để sống
Những ngày dài không em
Thời gian ơi quay về
Những khi mình vẫn gần bên
Biết mấy đêm thâu lo âu
Bao nỗi niềm chưa khép lại
Mình tôi ở nơi đây ngồi chờ ai
Những khi em lẻ loi
Có còn nghĩ đến tôi
Hỡi em yêu ơi đừng quên giây phút này
Mây ơi xin đừng bay
Mưa ơi ngưng đoạ đầy
Làm cơn mơ tôi cũng hao gầy
Tôi sợ đêm tối lắm
Sợ một ngày xa xăm
Không còn được nghe tiếng
Gọi nơi em trong đêm
Làm sao để sống
Những ngày dài không em
Thời gian ơi xin hãy xoá
Bao mệt nhoài nơi em
Ngày không có em mưa như nặng thêm
Bàn chân quên con đường quen
Chúng ta từng đi
Này người yêu ơi
Làm sao để sống
Những ngày dài không em
Thời gian ơi quay về những
Khi mình vẫn gần bên
Biết mấy đêm thâu lo âu
Bao nỗi niềm chưa khép lại
Mình tôi ở nơi đây ngồi chờ ai
Biết mấy đêm thâu lo âu
Bao nỗi niềm chưa khép lại
Mình tôi ở nơi đây ngồi chờ ai